Weekbrief Leo Fijen – 10 maart

Pater Frans, vijf jaar later

‘Wanneer een mens alles mist, moet hij goedheid van anderen ontdekken. We zien het kwaad oprukken, maar dat kan ons niet blind maken voor de goedheid. En we kunnen met het kwaad in de wereld niet de goedheid uit ons hart laten verdrijven.’ Op 6 april 2014 schreef pater Frans van der Lugt deze woorden, een dag voordat hij vermoord zou worden. Deze Nederlandse jezuïet koos ervoor om te midden van christenen en moslims in de belegerde Syrische stad Homs te blijven. Hij liet zijn mensen niet in de steek en wist dat dit zijn eigen dood kon betekenen. En toch wees hij midden in het donker op het licht van de goedheid. Zoals pater Frans van der Lugt de dag voor zijn gewelddadige dood ook zijn Paasgeloof beleed: ‘We kunnen niets doen. God help ons. Een mens kan niets doen, maar hij gelooft dat God met hem is in moeilijke omstandigheden, dat God de gelovige niet in de steek laat.’
Geloven dat God met je is, in het uur van de dood. Geloven dat God je niet in de steek laat, midden in het kwaad. Want God is een God van het leven en van de goedheid. Pater Frans van der Lugt noemt in zijn laatste boodschap ook het Paasfeest. ‘Het feest van de overgang van de dood naar het leven. Licht schijnt vanuit de donkere grot en zij die deze vlek van duisternis beschouwen zien een groot licht’, schreef hij op 6 april. Een dag later werd deze Nederlandse jezuïet vermoord, een bruggenbouwer en een martelaar ook.
Zijn medebroeder Jan Stuyt heeft een mooi klein meditatieboekje geschreven over pater Frans. Dat boekje is bedoeld voor deze veertigdagentijd. Met vragen uit het leven van pater Frans voor ons allemaal. Over hulp in het dagelijks leven, over de kracht van het gebed, over de genade van de liefdevolle God en over het Paasgeloof. Ieder die zich deze vastentijd wil voorbereiden op Pasen, doet er goed aan dit boekje te lezen. Als een oefening in nederigheid, als een weg van gebrokenheid, als een aanmoediging tot ommekeer, als een herinnering aan het gebed, als een vertrouwen altijd en steeds weer op de genade van God die het leven wil.

Leo Fijen

Pater Frans, vijf jaar later, 60, pagina’s, 2 euro,
zeer geschikt voor parochies en geloofsgemeenschappen
als meditatie in de vastentijd.