Weekbrief Leo Fijen – 10 januari

Hoop en perspectief in de winter van corona

Als de geborgenheid van de feestdagen voorbij is, is er weer de onzekerheid van de winter in tijden van corona. Als de warmte uit de huiskamer is verdwenen, wacht weer het gevoel opgesloten te zijn in je eigen woning. Als de vrije dagen van december achter ons liggen, gaan de vragen rond het virus weer op ons drukken als een loden last. Juist dan is de kerk er, ook als je maar met weinigen daar samen bent. Juist dan is er de geloofsgemeenschap die je warmte geeft, je thuis brengt in de winter van corona en je verbindt als je nog steeds afstand moet houden. Want die kerk:

  • Geeft je woorden waar geen woorden zijn, laat je adem halen waar je in ademnood bent en ontsteekt het vuur in je hart als het vuur van de feestdagen buiten gedoofd is
  • Leert je weer te bidden met woorden die ons gegeven zijn en die ons verbinden met de woorden van onze ouders en voorouders
  • Wijst je de weg om je veilig te voelen in je eigen huis, om letterlijk en figuurlijk thuis te komen, want als je bidt met de woorden van je familie dan ben je verbonden met alle generaties en kom je echt thuis
  • Biedt je de kans om in huiselijke kring samen de Schrift te lezen en zo met kleine huiskerken toch in verbondenheid met elkaar te leven en te bidden
  • Maakt je stil op vaste momenten van de dag en helpt je om de deur van je hart te openen en gevonden te worden door de Schepper van hemel en aarde die in jouw hart wil wonen en je nooit alleen laat
  • Helpt je bij de keuze om bij alle vragen te leven voor die ene waarheid die we de weg van Christus noemen en die ons vrij maakt als we ons weer eenzaam en opgesloten voelen
  • Laat het zingen in je hart omdat die waarheid als fundament van je leven je blij maakt en weerbaarheid geeft als heel veel om je heen wegvalt
  • Zorgt voor de diepste vrede in je leven omdat je er leert dat het niet om jou maar altijd om die ander gaat en dat je in de ogen van de ander mag ontdekken dat je een kind van God bent, een geliefde zoon of dochter die nooit alleen is en steeds weer in verbondenheid mag leven.
  • Doet waar geen virus tegen bestand is: het perspectief dat we niet aan ons lot worden overgelaten en dat het na deze winter van corona ook weer lente mag worden, de lente van een geloof dat sterker is dan de dood en ons leven geeft.

Leo Fijen

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!