Weekbrief Leo Fijen – 1 september

Vader-abt vraagt aandacht voor de liefde in het lijden

Thomas Quartier steelt de show, broeder Cor toont de liefde

De liefde kan niet zonder zingen. Dus zong Thomas Quartier bij de presentatie van zijn nieuwste boek over de liefde. De benedictijner monnik van de Willibrords Abdij bij Doetinchem citeerde natuurlijk ook de mooiste teksten uit de monastieke traditie, maar hij maakte indruk door deze citaten te verbinden met woorden uit onze eigen cultuur. Liederen van Neal Young, Bob Dylan en John Lennon werden door Thomas Quartier gezongen, terwijl hij zichzelf begeleidde op de piano. Vijftig mensen die ondanks de hitte naar deze presentatie waren gekomen, luisterden ademloos en keken ook naar prachtige foto’s. Muziek, foto’s en teksten uit de traditie vormden het raamwerk van de spirituele ontdekkingstocht naar de liefde.

Dieper graven

Thomas Quartier heeft het talent om niet alleen vanuit zijn hart te zingen maar ook zijn hart te laten spreken tijdens zo’n lezing: geen verhaal op papier, maar alle media gebruikend om ons allemaal onder te dompelen in de kracht van de liefde. Daarvoor moeten we verder reizen dan de regels en moraal, daartoe moeten we dieper graven. De monnik van Slangenburg die ook doceert in Nijmegen, Leuven en Rome bracht zo kloosterleven en de samenleving daarbuiten bij elkaar: overal is het mogelijk om dieper te graven, af te dalen naar je hart en in de ontmoeting met de ander ook de Ander te ervaren.

Liefde in lijden en stilte

Hij kreeg daarbij hulp van Gerard Mathijsen, vader-abt van de Abdij van Egmond. Hij vroeg aandacht voor een andere dimensie van de liefde: in het lijden dat in onze tijd zo vaak uit de weg wordt gegaan. De abt die graag een kwinkslag maakt, was ernstiger en ging dieper dan ik hem vaak meemaak. Want juist in het lijden kunnen we de last niet dragen zonder de liefde. Sterker nog, misschien is in de machteloosheid van het ziekbed de liefde eerder tastbaar. In de diepste pijn liggen de mooiste geschenken van de liefde verborgen en is God ook als een mysterie aanwezig. Toen vader-abt aandacht vroeg voor deze liefde werd het helemaal stil. Alsof hij ons daarmee ook nog een ander signaal gaf: de grootste liefde begint in de stilte.

Broeder Cor

Toen ik na de presentatie en de vespers terugliep naar mijn auto, zag ik een rollator staan in de tuin, met uitzicht op het weiland. Daar staat het hutje van broeder Cor. Als je de natuur leert kennen, kom je God op het spoor, staat er in grote letters bij zijn kloostercel midden in de schepping. Ik liep naar de rollator en het hutje. Daar zat broeder Cor te slapen. Hij werd wakker. We zeiden bijna niets. Ik gaf hem een hand en dacht: meer dan alle woorden en liederen over stilte zit hier de liefde in de grootste eenvoud. Het was het mooiste moment van de presentatie: in de verborgen hut van broeder Cor mogen kijken naar de liefde.

Leo Fijen

  

De tekst van vader-abt Gerard Mathijsen is integraal beschikbaar op deze website.

Wie alle teksten van Thomas Quartier wil lezen, doet er goed aan zijn nieuwste boek ‘Liefdesgeboden’ te kopen.

Uitgave van Adveniat, 150 pagina’s, € 17.90.
Te bestellen via de shop op onze website

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!