Weekbrief Leo Fijen – 1 maart

Zuster Matthea als engel in mijn leven

Het bericht kwam tot mij op een indirecte en daardoor bijzondere manier. Zuster Anne Nij Bijvank had van alles geprobeerd om mijn mailadres te vinden. Het lukte haar maar niet. Daarom richtte ze zich tenslotte tot de monniken van Heeswijk-Dinther, met het verzoek om de boodschap aan mij door te geven. Het betrof een stervensbericht. Anne Nij Bijvank is zuster van de congregatie van de Augustinessen van Sint Monica en wilde mij laten weten dat haar medezuster Matthea was overleden. Ze wilde dit bericht met mij delen omdat deze zuster Matthea zo’n grote rol in mijn leven heeft gespeeld. En daar had en heeft zij gelijk in.

Dilemma

Uiteindelijk ontving ik een mail van Berne Media met de rouwkaart van zuster Matthea. Op dat moment ging ik terug in de tijd. Nog voor de millenniumwissel stond ik voor een dilemma in mijn leven. Moest ik de weg van mijn jeugd voortzetten of een heel andere richting inslaan? Ik wist het niet. Mijn verstand wees mij de weg van een nieuw avontuur. Mijn hart twijfelde. Toen meldde ik mij bij de zusters augustinessen van Sint Monica en vroeg ik of ik daar een tijdje mocht nadenken. Ik deed een beroep op hen of ik wat afstand kon nemen van de dagelijkse hectiek en daar in de stilte van de bossen ruimte kon maken voor de stem van God.

Tot drie keer toe

Zuster Matthea heet van haar eigen naam Theodora Petronella Maria Oosschot. Zij ontving mij in alle gastvrijheid en gaf mij alles wat ik nog had om weer gevonden te worden door God. En geloof het of niet, ik was nog geen week op afstand in de stilte of er werd tot mij gesproken. Tot drie keer toe, onvermijdelijk en onverbiddelijk. Volg de stem van je hart, vervolg de weg van je jeugd. Dat werd er tot mij gezegd. In de stilte. Ik heb geluisterd en gedaan wat er van mij gevraagd werd. Mijn leven is sindsdien vruchtbaarder dan ooit geworden. Met dank aan zuster Matthea, met dank aan deze bijzondere augustines in Hilversum die mij gastvrij ontving, een plek gaf om afstand te nemen en me de weg naar God terug liet vinden. Zij was de engel die me de weg wees. Ik ben haar dankbaar, tot aan de dag van vandaag. En ik noem hier haar naam nog eens voluit, want engelen hebben namen uit onze tijd, Theodora Petronella Maria Oosschot. Dank voor alles, rust in vrede, rust zacht, zuster Matthea, op het kloosterkerkhof in de bossen van Hilversum. En juist daar was ze als een engel voor mij.

Leo Fijen

Maandag 2 maart wordt de afscheidsviering gehouden in de aula van Barbara Uitvaartverzorging, Egginklaan 51 te Utrecht. Voorafgaand aan de afscheidsviering is er van 13.15 uur tot 13.45 uur gelegenheid om afscheid te nemen van zuster Matthea bij Barbara Uitvaartverzorging.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!