Week van Gebed voor Eenheid: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen van 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

“In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland.

Gebedsboekje volwassenen
Speciaal voor thuis is er een handzaam boekje om thuis te gebruiken of tijdens de dagelijkse gebedsbijeenkomsten. Met Bijbelteksten, reflecties, een gebed en aanvullende gebedspunten.
Formaat: A5, 16 pagina’s
Bestellen: 5 stuks voor € 3,00

Gebedsboekje voor kinderen
Kinderen doen volop mee in de Week van gebed voor eenheid. In dit handige gebedsboekje voor kinderen wordt het thema #blijfinmijnliefde vertaald naar de belevingswereld van kinderen.
Formaat: A5, 12 pagina’s
Bestellen: 5 stuks voor € 2,25

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.
Meer informatie is te vinden op www.weekvangebed.nl

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!