Week van gebed voor eenheid 2024

Heb God lief en je naaste als jezelf

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

Heb God lief… en je naaste als jezelf

Ramona van den Hoed, projectleider bij MissieNederland: ‘De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.’ De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2024 is terug te vinden in de Bijbel: Lucas 10 vers 25-37.
Madelon Grant, coördinator SKIN: ‘De Week van gebed daagt uit om verder te kijken dan onze vooroordelen over andere culturen en elkaar als naaste te zien. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met vele culturen en kerkelijke tradities samen te bidden.’

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!