Week van Gebed voor de eenheid

Communiteit Grandchamp schrijft teksten voor Gebedsweek Eenheid: #blijfinmijnliefde

Het duurt nog even, want de week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt altijd in januari gehouden. In 2021 van 17 t/m 24 januari. Maar het thema is inmiddels bekend.

In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld.  Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief.

De Wereldraad van Kerken (WCC) heeft meegedeeld dat de Communiteit van Grandchamp, een monastieke communiteit van zusters uit verschillende christelijke kerken en verschillende landen, de teksten heeft uitgewerkt voor de komende Wereldgebedsdag voor Christelijke Eenheid. De gemeenschap werd in 1940 opgericht en volgt de leefregel van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Vanuit Grandchamps zetten de zusters zich in voor eenheid, verzoening en eerbied van ieder mens en van de hele schepping.

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!