Webinar over Meister Eckhart

Op woensdagavond 10 maart organiseert het CPS een webinar, van 20.00 tot 21.00 uur. De inleider is zr. Marga Zwiggelaar OP, Dominicanes bij de Dominicanessen van Neerbosch, te Nijmegen. Op 17 maart volgt een tweede webinar over Catharina van Siena.

‘Met Meister Eckhart op weg in de vastentijd.’

De Dominicaanse filosoof, theoloog en mysticus Meister Eckhart van Hocheim (1260-1328) heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de mystiek in de late middeleeuwen. Hij wordt gezien als grondlegger van de Rijnlandse Mystiek, een stroming die ook grote invloed had in de Lage Landen. In onze tijd zijn er weer veel mensen die zich aangesproken voelen door het denken van deze Dominicaanse leer- en leefmeester.

Stil worden en loslaten
Bij Meister Eckhart draait het in het leven om het loslaten van beelden: beelden van jezelf, van de ander, van de wereld, maar ook van God. Hij wil mensen aansporen om met een grote openheid en vrijheid de wereld en God tegemoet te treden. Voor Meister Eckhart zijn stilte en leegte dan ook een levensnoodzaak. Het stil worden, het loslaten, het zijn thema’s waar we ons in de vastentijd ook mee bezig houden. Tijdens deze webinar gaan we aan de hand van een aantal fragmenten uit de preken van Meister Eckhart, onderzoeken hoe we met deze middeleeuwse mysticus een Grond kunnen vinden, op weg naar Pasen.

Inleider
Zr. Marga Zwiggelaar OP (1963), is Dominicanes bij de Dominicanessen van Neerbosch en woont in Nijmegen. Zij is jarenlang werkzaam geweest in het welzijnswerk en in de culturele sector. Al een aantal jaren is Zr. Marga gegrepen door Meister Eckhart en de Rijnlandse Mystiek. Op dit moment bestudeert zij de relatie tussen de begijnen- en vrouwenmystiek van de late middeleeuwen en de theologie en filosofie van Meister Eckhart.


Aanmelding

U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar. U ontvangt dan een link voor het webinar. Graag uiterlijk vóór 8 maart aanmelden.
Mocht uw aanmelding niet lukken, stuur dan een e-mail naar sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl met daarin het webinar dat u wilt volgen.

Deelname aan de webinars is gratis. Een gift voor het werk van het CPS wordt op prijs gesteld en kan overgemaakt worden naar NL 30 INGB 0000 118 111. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!