Webinar over Catharina van Siena

Op woensdagavond 17 maart organiseert het CPS een webinar, van 20.00 tot 21.00 uur. De inleider is zr. Catharina Al OP, Dominicanes bij de Dominicanessen van Neerbosch, te Nijmegen. Zij zal een inleiding verzorgen over ‘Met Catharina van Siena op weg in de vastentijd’.

De H. Catharina van Siena, kerklerares en patrones van Europa, leefde in een woelige tijd, de waanzinnige veertiende eeuw. Europa leed onder de pest, de paus was vertrokken naar Avignon, Rome lag er vervallen bij, bijna elke stad was in een grote strijd verwikkeld. “Is God nog met ons? Kan Hij zich überhaupt laten horen? En mocht Hij iets willen zeggen, wat zou dat dan zijn?” Je kunt het de mensen van toen – net als nu – bijna horen zeggen.

Catharina is vijf jaar en loopt met haar broertje op straat, op weg naar hun getrouwde oudere zus, om haar te helpen. Opeens staat zij stil en kijkt de lucht in. Haar broertje roept haar: ‘Kom nu, schiet op’, maar dat hoort Catharina niet. Zij ziet boven de huizen Jezus op een troon, en Hij zegent haar. Sindsdien heeft zij een innig contact met de Heer. Het andere interesseert haar als het ware niet meer. Totdat God haar zegt de armen te gaan helpen, en de paus te bewegen terug te keren naar Rome.

Aan het einde van haar leven dicteert zij – in vervoering –  De Dialoog, met daarin de belangrijkste boodschappen zoals God die haar heeft gegeven: zij gaan over het belang van de nederige zelfkennis en van de kennis van de goedheid van God; hoe Jezus een brug is, over Wie wij heen kunnen rennen, naar de hemel, waar wijzelf ook via de tredes van afkeer van het kwade, toekeer naar de deugd, en de volledige eenwording in liefde met de wil van God, kunnen geraken.

De mystiek van Catharina laat een weg na die wij met Gods hulp aankunnen. Deze lezing geeft er een inkijk in. Catharina’s leven en De Dialoog mogen ons in de vastentijd van dit woelige jaar bemoedigen en vertrouwen geven.

Inleider
Zr. M. Catharina Al, dominicanes van de H. Familie te Neerbosch (Nijmegen), is de vertaalster van de laatste uitgave van De Dialoog in Nederland.
Zij heeft zich door deze Middeleeuwse heilige laten inspireren om bij de Dominicanessen in te treden en heeft haar naam mogen aannemen. De Dominicaanse spiritualiteit tekent zich door wat je aan inzicht ontvangen, doordacht en doorbeden hebt, aan anderen door te geven. Zr. Catharina heeft een achtergrond in de literatuurwetenschap en de theologie, heeft lesgegeven op een basisschool en is redactrice bij Radio Maria geweest.

Aanmelding
U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar. U ontvangt dan een Zoom-link voor het webinar. Graag uiterlijk vóór 15 maart aanmelden.
Mocht uw aanmelding niet lukken, stuur dan een e-mail naar sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl met daarin het webinar dat u wilt volgen.

Deelname aan de webinars is gratis. Een gift voor het werk van het CPS wordt op prijs gesteld en kan overgemaakt worden naar NL 30 INGB 0000 118 111. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!