Vultum Dei Quaerere – Het Gelaat van God zoeken

Dit is een speciale uitgave van Kerkelijke Documentatie, samengesteld door de overlegcommissie van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

In deze uitgave komen drie teksten bij elkaar die elk een onderwerp behandelen gerelateerd aan het vrouwelijke religieuze leven. Zo is er de constitutie Vultum Dei Quaerere, Het Gelaat van God zoeken, van paus Franciscus over het vrouwelijke contemplatieve leven.
Deze tekst wordt aangevuld met Cor Orans, een instructie voor de toepassing van Vultum Dei Quaerere, door de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven. Deze congregatie bracht ook de instructie Ecclesiae Sponsae Imago uit, over de ordo virginum, de orde van Godgewijde maagden.
Ook deze tekst is opgenomen in deze uitgave, die zo een bijzondere lees- en leerervaring biedt voor iedereen met belangstelling voor het religieuze leven.

 

Drie teksten over het vrouwelijke religieuze leven.

Prijs: € 15

Hier direct te bestellen.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 35!