Vredesweek 2019 Vrede verbindt over grenzen

Vredesweek 2019, 21 – 29 september

Bij de grens kom in je in contact met een andere omgeving buiten je comfort zone. Dat is spannend: het is onbekend, en is het wel veilig? De ontdekking van het andere biedt risico’s en kansen. Het risico dat andere mensen jouw grenzen niet respecteren, waardoor je je kwetsbaar voelt. De kans op nieuwe ideeën, betere oplossingen, creativiteit. De wereldwijde economische, politieke en maatschappelijke vervlochtenheid, over grenzen heen, vraagt om wijsheid hoe om te gaan met deze spanning. Hoe de balans te zoeken tussen ons terugtrekken achter de dijken, dan wel onze identiteit verliezen in een grenzeloos bestaan. Deze zoektocht is een zoektocht naar vrede. Het thema ‘Vrede Verbindt Over Grenzen’ nodigt je uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Om op te komen voor wat waardevol is, en nieuwe wegen te vinden voor de toekomst.

Grenzen spelen een belangrijke rol in ons leven. Veel grenzen zijn ons gegeven, maar wij scheppen zelf ook steeds grenzen. Het geeft ons houvast. Het schept orde. We weten dan waar we aan toe zijn. Er zijn ‘harde’ grenzen, zoals wetgeving die ons beschermt tegen geweld en misbruik; of fysieke grenzen die bepalen of we in Nederland, Duitsland of België wonen. Er zijn ook ‘zachte’, onzichtbare grenzen: samen stellen we normen welk gedrag wel of niet acceptabel is. Deze ‘zachte’ grenzen willen we toetsen aan de waarden die wij belangrijk achten in ons leven. In het waarmaken van deze waarden zijn grenzen nodig en wijzelf zijn het die grenzen moeten onderzoeken.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Voor wie met het thema aan de slag wil:

  • Lees hier de verdiepingstekst over dit thema, met zes praktische tips en voorbeelden van activiteiten over dit thema.
  • Bezoek één van de Inspiratiedagen die PAX organiseert, met verschillende workshops en inspirerende sprekers over het thema.
  • Via de sprekersbank kun je medewerkers van PAX uitnodigen die de lokale situatie in de conflictgebieden waar PAX actief is als geen ander kennen.
  • Suggesties voor activiteiten vind je in de activiteitenbank, en voor kinderen is er onderwijsmateriaal.