Vijftiende zondag door het jaar B – Samen uitgezonden

15 juli 2018
Schriftlezingen: Amos 7,12-15; Marcus 6,7-13

Het boek Amos laat zien dat priesters en profeten maar moeilijk samengaan. Priesters zijn functionarissen, verdienen hun brood in dienst van het rijk van de koning. En, wiens brood men eet, diens woord men spreekt! De tempel is rijksgebouw en het geheel staat onder controle van de koning.
Profeten zijn vrijgevochtener, zij dansen niet naar de pijpen van de koning. Zij spreken (‘feet‘ van hetzelfde woord als ons a-fa-sie) namens God (= ‘pro’, zoals in Pro Deo). Geen waarzeggers dus, maar zij laten horen hoe God erover denkt, wat Hij zou zeggen en dat kan wel eens een luis in de pels van de koning zijn die gebaat is bij rust, bij regels en burgerzin. Zouden sommige pausen, bisschoppen, priesters, en vrijwilligers in de kerk misschien meer priester en anderen meer profeet zijn? En verdragen ze elkaar?

Marcus vertelt dat Jezus 12 mensen uitzendt. Zoals er 12 stammen zijn. Dus iedereen is vertegenwoordigd. Hij stuurt ze twee aan twee uit. Zo waren de eerste vissers ook geroepen, als de één beet heeft, moet de ander voor tegenwicht in de boot zorgen. Je hebt elkaar nodig. En dit is geen zending voor één alleen. Jezus missie mikt niet op het eigen zielenheil, maar gaat om de ander, om solidariteit, om samen, om het hele volk van God. Zouden ze daarom vanaf het begin samen moeten gaan?

Alleen het allernoodzakelijkste mag mee. Misschien om te laten zien dat het niet om zelfredzaamheid gaat, of om ‘wij redden onszelf wel’ maar om Godsvertrouwen. En om aan den lijve deze andere wijze van leven te laten zien. Ze moeten ook niet na enige tijd een beter pension uitzoeken: Blijf daar totdat… Zou Marcus bedoelen dat de weg van Jezus niet steeds de beste plek zoekt? Dat ieder huis – of misschien iedere huisgemeente? – de moeite waard is? Het afschudden van het stof onderstreept dat ieder zelf moet kiezen of hij zijn leven zo wil omgooien! Het vraagt namelijk ‘bekering’, een woord dat niet zozeer op zonden duidt, maar zegt: Word andere mensen, blijf niet op het oude bekende spoor! ‘Kom uit je nest, maak de wereld wakker’, zegt onze paus tot de religieuzen. Word nieuwe mensen, ga anders om met voedsel, met geld, met je bagage. Dan zal het aanschijn der aarde vernieuwd worden.

Henk Bloem

Een lied van verlangen

Amazing grace! (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found;
was blind, but now I see.