5e zondag van de Veertigdagentijd jaar B – Prioriteiten

Schriftlezingen: Jeremia 31,31-34; Hebreeën 5,7-9 en Johannes 12,20-33

We moeten prioriteiten stellen!
Het is in onze tijd heel belangrijk om prioriteiten te stellen. We moeten dat allemaal doen. Veel mensen hebben het erg druk, er komt veel op hen af, er wordt vaak veel gevraagd, er zijn allerlei verwachtingen. We merken soms hoe vol het zit als er iets onverwachts gebeurt is, dat heel erg belangrijk is en waarvoor we wel tijd vrij moeten maken. Als het gaat om iets dat echt heel erg belangrijk is, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar iemand, dan voel je wel dat al het andere vervaagt en onbelangrijk is. Op zo’n moment is het zonneklaar voor je waar je de prioriteiten moet leggen. Op andere momenten kan het moeilijk zijn de juiste keuzes te maken. Soms staan we eigenlijk te veel onder de druk van wat anderen van ons verwachten.

Passief of actief?
Zelfs als we het niet al te druk hebben en we onze tijd tamelijk zelf in kunnen delen en we dus niet geleefd worden, dan is nog de vraag: wat kies je, wat ga je doen? Als we ’s avonds de TV aanzetten, hoeven we verder niet veel te doen: we worden bezig gehouden en we kunnen zelf passief blijven kijken. We kunnen alles op ons af laten komen en dat is eigenlijk in heel het leven zo: dan ondergaan we alles wat naar ons toe komt. Maar we kunnen ook zelf keuzes maken, niet per se doen wat op ons afkomt of wat men verwacht, maar zelf prioriteiten leggen.

De prioriteit van Jezus
Het evangelie van deze zondag is daar een duidelijk voorbeeld van. Jezus is steeds bezig geweest om voor mensen klaar te staan, hen te onderrichten, hen te genezen, met hen te spreken en hen bij te staan. Nu komen er zelfs Grieken die met Hem willen spreken. Het zijn buitenlanders, de boodschap van Jezus schijnt dus zelfs voor buitenlanders aantrekkingskracht te bezitten. Hoe aantrekkelijk en zelfs eervol dit menselijk gezien gevonden zou kunnen worden, Jezus gaat er toch niet op in. Op dit moment moet Hij een andere keuze maken. Zijn “uur” staat voor de deur. Het “uur” van Jezus is Zijn lijden, sterven en verrijzen: zijn Paasmysterie. Het is een uitdrukking die herhaalde malen terug komt in het evangelie volgens Johannes. Zijn uur: daar wil Hij zich nu geestelijk op richten, daarop wil Hij zich voorbereiden. Hij weet dat Hij dit moet ondergaan, dat Hij er niet voor moet weglopen, dat het tot heil van heel de wereld zal zijn.

Wat zijn onze prioriteiten?
Zo gaat het eigenlijk met ons allen: we moeten onze prioriteiten regelmatig nagaan en zeker in deze vastentijd is het goed om dat te doen: geef ik de eerste plaats aan wat op de eerste plaats moet komen? Laat ik mij meeslepen door verwachtingen van mensen, door het verlangen goed en sympathiek te worden gevonden of eer te ontvangen en waardering? Geef ik mijn aandacht op de eerste plaats aan mijn schepper en Heer, aan degenen die bijzonder aan mijn zorg zijn toevertrouwd? Kortom: doe ik wat ik moet doen? Vervul ik werkelijk de wil van God in mijn leven?

Hoe belangrijk is dit werkelijk? 
Ik heb een man gekend die helemaal vol was van voetbal. Hij kon geen wedstrijd missen en zelfs wat hij zei ging meestal over voetbal. Een betrokken supporter, zullen we maar zeggen. Toen werd hij ziek, ernstig ziek en op een gegeven moment kwam hij helemaal op bed te liggen. Zijn vrouw wilde hem toen nog eens een mooie avond bezorgen, want er was een heel belangrijke voetbalwedstrijd. Met veel moeite sleepte zij de TV naar zijn bed. Maar al na enkele minuten vroeg hij haar de TV uit te doen. Hij had geen interesse meer en hij kon het niet verdragen. Het was voor hem van geen belang. Dat is een goede vuistregel en leidraad om prioriteiten te stellen: Hoe belangrijk is dit werkelijk? Wat zal dit mij nog te zeggen hebben in het uur van mijn dood? Voor Jezus ligt de hoogste prioriteit bij Zijn uur: bij de verlossing van de mensen. Want als Jezus het over zijn uur heeft, heeft hij het over het lijden, sterven en verrijzen, waardoor Hij ons verlost. Daar ligt zijn hoogste prioriteit, al moet hij daarvoor in menselijk opzicht vaarwel zeggen.

Innerlijk vrij om goed te kiezen
Wat kunnen wij hier uit leren? Wij mensen zijn best vaak wel gevoelig voor menselijk opzicht: wat de mensen vinden, wat zij willen dat wij doen, wat men van ons verwacht. Zonder nu te willen zeggen dat we nooit moeten luisteren naar wat mensen van ons willen, blijft het goed om ons doel voor ogen te houden en tijd te reserveren voor wat het belangrijkste is in ons leven. Jezus nadert zijn uur, het uur van zijn lijden en sterven. Hij houdt de blik gericht op zijn Vader, zo kan hij door alles wat de mensen hem aandoen, volharden in zijn roeping. Laten wij in deze laatste weken van de veertigdagentijd – nu de lijdenstijd gaat beginnen– proberen ons innerlijk vrij te maken, onszelf te openen, om mee te leven met het lijden van Jezus en innerlijk stil te staan bij de liefde die uit zijn lijden spreekt. Want niemand heeft groter liefde voor ons dan Hij die voor ons zijn leven geeft.

† Jan Hendriks

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!