Verzoening – Jan van Lieverloo: ‘We zijn bedoeld om verzoend met elkaar te leven’

Jan van Lieverloo (1954) is diaken en gepensioneerd hoofdaalmoezenier bij de krijgsmacht. Hij heeft een ‘ultieme droom’: een verzoeningspelgrimage naar Lourdes met daders en slachtoffers van misdrijven. “Je kan niet ontkennen wat er gebeurd is, maar als je verzoening voor elkaar krijgt, dan laat je zien waar het Koninkrijk Gods voor bedoeld is.”

“In 2007 hoorde ik bisschop Desmond Tutu spreken over verzoening. Volgens hem zijn daar twee dingen voor nodig: vergelding en vergeving. Vergelding – zonder bestraffing is het heel ingewikkeld om iemand die jou iets heeft aangedaan te vergeven – opent de weg naar vergeving, en dat kan leiden tot verzoening. Deze woorden zijn mijn hoofd blijven zingen.”
Jan van Lieverloo ging in 2017 met slachtoffers van geweldsmisdrijven naar Lourdes. Hij is overtuigd van de helende kracht van pelgrimeren. “In Lourdes raken hemel en aarde elkaar, daar vinden ontmoetingen plaats die in het leven van alledag niet plaatsvinden. Wat zou het mooi zijn als we dit kon- den doen met slachtoffers én daders. Ik heb in mijn werk gezien dat gesprekken tussen slachtoffers en daders helend werken. Dat kan een opening zijn naar vergeving, maar ik zou een stapje verder willen gaan: verzoening, door een pelgrimage naar Lourdes.”

“In Mattheüs 18,21 stelt Petrus de vraag: ‘Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zegt: ‘Je moet niet zevenmaal vergeven, maar zeven maal zeventig keer’, ofwel: oneindig vaak. Ontmoet elkaar, ontdek de mens in die ander, wat hij je ook aangedaan heeft. Natuurlijk, naarmate het misdrijf ernstiger is, wordt dat moeilijker, misschien onmo- gelijk: je kind zal maar vermoord zijn. Dat is a hell of a job, maar de opdracht blijft. Ik geloof dat mensen ten diepste bedoeld zijn om verzoend met elkaar het leven te delen.”

Uit Klooster!10 bladzijde 19
Tekst Kalien Blonden, Foto Rogier Veldman Photography

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!