Van oude en nieuwe pelgrimspaden

Odulphus-pad

Aan het einde van de achtste en het begin van de negende eeuw werkte de heilige Odulphus als benedictijner priester en missionaris in zuidwest Friesland, waar hij het bekeringswerk van Willibrord, Bonifatius en Liudger voortzette. In 837 stichtte Odulphus in Stavoren zijn hoofdkwartier, dat gaandeweg uitgroeide tot het Sint Odulphus- klooster. Toen het klooster ‘verzwolgen’ werd door het (huidige) IJsselmeer, verhuisde de abdij naar Hemelum onder de naam ‘Sint Odulphus-abdij van Stavoren te Hemelum’. Sinds 2007 organiseert het Russisch-orthodoxe klooster in Hemelum op 12 juni een Sint Odulphus-bedevaart in Stavoren, Hemelum en Bakhuizen.

Het Odulphus-pad is een aaneengesloten wandel- pad van 260 kilometer door zuidwest Friesland en bestaat uit 15 etappes. Wandelaars maken kennis met de natuur, de rijke kerkgeschiedenis en verrassende historische wetenswaardigheden. De pelgrimsroute staat in het teken van stilte, rust en ruimte. Het pad begint en eindigt in Bolsward en voert onder meer door de Greidhoeke en Gaasterland, bakermat van Sint Odulphus’ werk. De bijbehorende wandelgids St. Odulphuspad geeft je alle informatie die je nodig hebt om het Sint Odulphus- pad-pad te kunnen wandelen.

Meer informatie: www.odulphuspad.nl

Willibrord-pad

Het Willibrord-pad is een pelgrimspad van 448 (458) kilometer door het aartsbisdom Utrecht, dat bestaat uit de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het pad is vernoemd naar Willibrord (658-739), de eerste bisschop van Utrecht. Willibrord was een van oorsprong Engelse monnik. Omdat hij zo’n belangrijke rol speelde bij de bekering van de heidense Friezen werd hij door de toenmalige paus van Rome benoemd tot aartsbisschop van de Friezen.

Het Willibrord-pad verbindt zeven basilieken en één kathedraal met elkaar. De wandeling begint in Utrecht en leidt vervolgens naar IJsselstein, Arnhem, Hengelo (Overijssel), Oldenzaal, Tubbergen, Raalte, Zwolle en weer terug naar Utrecht. De route is onderverdeeld in acht etappes en twintig dagtochten; de kortste route is dertien kilometer, de langste route is 29 kilometer. De wandeling staat uitdrukkelijk in het teken van geloof en meditatie. De wandelgids bevat daarom naast de routebeschrijving, kaarten en informatie over de acht kerken ook bezinningsteksten rondom thema’s zoals ‘troost’, ‘water’ (in de legendes over Willibrord spelen waterbronnen en putten – bijvoorbeeld die van Heiloo – een grote rol), ‘ontmoeting’ en ‘bron’. De route is niet gemarkeerd op de weg. De wandelgids bevat echter uitgebreide beschrijvingen en de website geeft actuele route-informatie.

Meer informatie: www.willibrordpad.nl

Gelukkigerwijspad

Het Gelukkigerwijspad is een eigentijdse pelgrimsroute rond Amersfoort, inclusief pelgrimspaspoort en pelgrimspas. De route begint in Amersfoort – in de vijftiende eeuw een belangrijk bedevaartsoord
– en leidt via Doorn, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Utrecht weer terug naar Amersfoort. De pelgrimage voert langs rivieren, door bos en heide en door kleine dorpen.

Op de website kun je het pelgrimspakket bestellen, bestaande uit een routegids en het pelgrimspaspoort, plus twee ansichtkaarten, een geluksmunt en een gelukskaart om uit te delen en anderen gelukkig te maken. De routegids zelf bevat naast de routebeschrijvingen ook overnachtingsadressen en locaties waar je na de wandeling bijvoorbeeld een sessie yoga of tai chi kunt doen. De route, een initiatief van Wilco Kruijswijk, is 125 kilometer lang en is onderverdeeld in zes dagetappes (kortste route: dertien kilometer, langste route: 29,6 kilometer).

Meer informatie: www.gelukkigerwijspad.nl

Dokmond

Dokmond is een spirituele route van Dokkum (Noord-Friesland) naar Egmond en ter gelegenheid van 450 jaar bisdom Haarlem en 75 jaar Abdij van Egmond (2009). De route is 221 kilometer lang en is onderverdeeld in zeven trajecten. In het spoor van oude pelgrims volgt het pad de christelijke wortels langs kloosters, heilige bronnen en bedevaartplaatsen. De routegids geeft behalve de route met kaartjes en (historische) achtergrondinformatie ook pleisterplaatsen en bed- en breakfastadressen.

Meer informatie: www.op-vrije-voeten.nl
Kies ‘Wandelen NL’ en ga dan naar De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!