Tweeëndertigste zondag door het jaar B – Je geld of je leven

Schriftlezingen: 1 Koningen 17,10-16 en Marcus 12,38-44

‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.’ (Marcus 12,43)

Toen zeventig jaar geleden de kerk van ons dorp gebouwd werd, ging een intekenlijst rond, waarop de boeren en de weinige middenstanders en arbeiders die ons dorp telde, konden aangeven hoeveel ze wilden bijdragen. Bouwpastoors namen vroeger vaker hun toevlucht tot publieke intekenlijsten. Klaarblijkelijk werkte de methode, maar ze gaf ook aanleiding tot rivaliteit en gevoelens van superioriteit of minderwaardigheid. Ik denk dat onze pastoor enige rivaliteit wel nuttig vond. Hem ging het vooral om het eindbedrag.

Jezus zou, denk ik, geen goede bouwpastoor geweest zijn. Toen Hij in de voorhof van de tempel tegenover de offerkist ging zitten, was het niet om te kijken of er wel genoeg geld in de schatkamer binnenkwam. Hij was meer geïnteresseerd in de donateur dan in de donatie. Voor Hem telde vooral of iemand God liefhad ‘met heel zijn hart en heel zijn ziel’. Zo iets was niet af te meten aan de grootte van een bijdrage. Iemand kon veel geven om een goede beurt te maken en zo vooral zijn eigen ego te strelen.

Want wie wat wilde geven moest langs de priester om te overleggen over de hoogte van de bijdrage, waarbij omstanders meeluisterden. In die zin was het een ‘collecte met open schaal’. De rijken konden zonder een centje pijn laten zien hoe vrijgevig ze waren. Maar Jezus was onder de indruk van een arme weduwe die twee muntjes in de kist gooide. Immers, al vond niemand de moeite waard wat zij gaf, voor haar was het een echt offer. Want ze gaf wat ze voor haar levensonderhoud nodig had. Ze gaf haar ‘hele leven’, zegt Jezus.

Jezus zegt dat ze meer gaf dan alle anderen. De priester zag het waarschijnlijk anders. ‘Zo schiet het niet op’, moet hij gedacht hebben, bezorgd over het onderhoud van de tempel. Maar voor Jezus is eredienst geen zaak van tempelgebouwen en offerkisten, maar van geest en waarheid. Hij weet dat God meer geïnteresseerd is in de donateur dan in de donatie. Het is inderdaad het oude liedje: ‘I don’t want your money, I want your love!’ U zult vragen hoe het dan moet met onze Actie Kerkbalans. Maar dat is voor een andere keer.

Jan Hulshof