Tussen zoeken en zorgen

Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en sinds 2011 als pastor verbonden aan de Cenakelkerk, Heilig Landstichting. Op 3 september 2023 viert hij zijn veertigjarig priesterfeest. Voor die gelegenheid heeft een redactiecommissie parochianen en vrienden uit zijn werkzame leven als theoloog en priester uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit vriendenboek. Het geeft een goed beeld van de veelzijdige werkzaamheden die Herwi Rikhof als theoloog en pastor heeft geleverd en nog steeds levert.

De auteurs vanuit de geloofsgemeenschap van de Cenakelkerk verwoorden vanuit hun specifieke achtergrond en betrokkenheid hun grote waardering voor zijn dienstwerk als pastor en als verbindende persoonlijkheid. In andere bijdragen wordt ingegaan op zijn spirituele rol als ridder in de Orde van het Heilig Graf. Ook wordt aandacht besteed aan zijn initiërende rol bij het project “Het Grootste Museum van Nederland” waardoor de Cenakelkerk behoort tot de mooiste kerken en synagogen van Nederland.
Tussen zoeken en zorgen. Veertig jaar evangelische inspiratie is een boek van een aantal vrienden, aangeboden aan een bijzondere vriend van velen in en buiten de Heilig Landstichting.

 

Tussen zoeken en zorgen

Veertig jaar evangelische inspiratie
Een vriendenboek voor Herwi Rikhof

Prijs: € 24

Direct te bestellen bij Adveniat

 

 

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!