Toewijding in het dagelijks leven

Het Titus Brandsma Instituut (TBI) organiseert i.s.m. Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een studiedag rondom het thema:

Toewijding in het dagelijks leven
Wat kunnen we leren van onze religieuze tradities?

Waar wijden we ons aan toe in ons dagelijks leven? Waar willen we ons met hart en ziel voor inzetten? En waarom? Wanneer ervaren we dat onze toewijding op grenzen stuit? En hoe gaan we daar mee om?

Dit zijn allemaal vragen waar we op deze studiedag bij stil willen staan. In de openingslezing zal het thema vanuit maatschappelijk oogpunt bekeken worden. Vervolgens zijn er workshops vanuit verschillende tradities van kloosterorden en congregaties waarin toegewijd zijn een belangrijke rol speelt. Elke traditie legt daarbij eigen accenten, oefent op eigen wijze deze toewijding in en geeft deze op eigen wijze vorm. Wat kunnen we leren van deze tradities? Welke spiegel houden zij ons voor? Met welke inzichten en adviezen kunnen we ons voordeel doen? In de afsluitende lezing zal stilgestaan worden bij wat Titus Brandsma leert over toewijding.

Programma
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie.

10.30 Welkom en inleiding op deze dag
10.45 ‘Toewijding vanuit maatschappelijke spiritualiteit’: lezing door dr. Edwin van der Zande
11.15 Reacties uit de zaal
11.30 Workshopronde 1:
– Dominicaanse toewijding: de vruchten van je werk uitdelen
– Franciscaanse toewijding
– Toewijding binnen Carmel: aandacht voor elke mens, heel de mens, alle mensen.
– Vincentiaans: ‘God om God verlaten, vele vormen van toewijding”
met medewerking van dr. Krijn Pansters, zr. Marga Zwiggelaar, fr. Niek Hanckmann en Sylvia Goossens

12.30 Lunch

13.30 Workshopronde 2 (zie workshopronde 1)
14.30 Plenair gesprek
14.50 Zang uit: ‘Brandsma, een verhaal voor vandaag’, o.l.v. dr. Willibrord Huisman.
15.00 ‘Titus Brandsma over toewijding’: lezing door prof.dr. Inigo Bocken.
15.30 Afsluiting van de dag

Praktisch:
Datum: zaterdag 18 maart 2023, tijd: 10.00 – 15.30 uur

Plaats: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

Kosten (studiedag inclusief lunch): 25 euro

Aanmelden: via deze link

Foto: Giovanna Cornelio via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!