Titus. Leven tussen stilte en stress

Leven tussen stilte en stress: een motto voor het leven van Titus Brandsma uit Oegeklooster bij Bolsward (1881-1942). Hij is de opvallendste Friese katholiek van de 20e eeuw;  bekend in Nederland en internationaal.  Open oog voor de veranderingen in zijn tijd verenigt hij met onverzettelijk vasthouden aan diepgewortelde principes. Mystiek geloof en maatschappelijke inzet tekenen zijn leven. Titus’ martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau, wegens zijn principiële verzetshouding maken hem na de Tweede Wereldoorlog in bredere kring bekend. In 1985 werd hij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus.
De 16e eeuwse Spaanse mystica en Karmelites  Theresia van Avila  inspireert Titus als geestelijke muze en persoonlijk geweten.  Een relatie die verstoord raakt als Titus’ zich verliest in vele gepassioneerde acties in de wereld om hem heen.  Onafhankelijke geestkracht en mystieke overtuiging komen samen in het extreme gevaar van gevangenschap en ontberingen in Dachau.

Wat

‘Titus’ is een rijkgeschakeerde muzikale en theatrale voorstelling,  geïnspireerd door de stijl van  middeleeuwse passiespelen.  In veel kleuren en gestalten ontrolt zich het leven van Titus Brandsma.  Muziekstijlen variëren van vrolijke folk en cabaretmuziek tot Gregoriaanse zang en klassieke passiemuziek. God en de duivel kijken toe hoe Titus groeit en stelling neemt .

Waar

De Bonifatiuskapel in Dokkum, waar ‘Titus’ wordt opgevoerd,  is erfgoed van Titus Brandsma. De kapel en het park bij de historische waterbron zijn een  Nationaal Heiligdom van de RK kerk. Aanleg van de kapel en het park in 1926-1934 is het resultaat van een landelijke actie door de RK-kerk, aangevoerd door Titus en de  ‘Broederschap H.H. Bonifatius en Gezellen’ te Dokkum. De kapel is een half open luchttheater.

Tickets

Via de website kunnen nog voor zaterdag, zondag en maandag tickets besteld worden. De tickets kosten €32,50.