Thomas Quartier – Blijven – Omarm wat op je pad komt

Nieuwste boek van Theoloog des Vaderlands, Thomas Quartier

Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Dat zijn de zeven waarden uit het kloosterleven die centraal staan in de verhalen van deze nieuwe bundel van Thomas Quartier. Het is zijn eerste boek als theoloog des vaderlands. En hij gaat hierin terug naar zijn diepste wortels, want deze bevlogen monnik is op de eerste plaats benedictijn die leeft met de Regel van Benedictus. In het gemeenschapsleven van de abdij Keizersberg in Leuven vindt hij zijn bestemming en verdieping. Daar doet hij de inspiratie op voor een boek over de zeven waarden van het kloosterleven. Maar hij zou niet Thomas Quartier heten als hij daar ook niet een originele draai aan geeft. Want hij biedt die waarden aan in een nieuwe vertelvorm, kloosterstory’s. Steeds weer zoekt de theoloog des vaderlands nieuwe vormen om de oude waarden te verbinden met deze moderne tijd.

Wat doe je in een situatie die je niet hebt opgezocht en die vooralsnog geen voor de hand liggende oplossing kent? Of het nu in het klein is of in het groot, ieder mens komt vroeg of laat voor dit vraagstuk te staan. Ook kloosterwijsheid biedt dan geen pasklare oplossing. De kloosterlijke levenswijze kan wel een spiegel zijn die ons helpt verdragen wat onverdraaglijk lijkt. ‘Blijven’ is dan een grondhouding die zich niet goed laat verklaren, maar zich wel op een verhalende manier laat verduidelijken. Daarom bevat dit boek een aantal bijzondere kloosterverhalen: In zeven uitzonderlijke levensverhalen ontmoeten we mensen in en rond het klooster. Hun ervaringen moedigen aan tot blijven in plaats van weglopen en tegelijkertijd het leven in eigen hand te nemen, ondanks alles. Het is een vorm van verhalende theologie die inspiratie biedt voor iedereen.

Thomas Quartier is monnik van de abdij Keizersberg in Leuven, bij de benedictijnen van De Keizersberg. Deze theoloog is als hoogleraar liturgie verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Ook is hij hoogleraar monastieke spiritualiteit aan
de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds eind vorig jaar is deze 49-jarige benedictijn de theoloog des vaderlands.

 

 

Blijven

Omarm wat op je pad komt

€ 19,95

Hier direct te bestellen

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!