Thomas a Kempis 550 jaar geleden overleden

Op 25 juli 1471 overleed Thomas a Kempis. Na 550 jaar krijgt deze schrijver en mysticus een museum in Zwolle. Het museum komt in een voormalig schoolgebouw tussen twee begraafplaatsen, in een buitenwijk van Zwolle. Dat is precies op de plek waar Thomas a Kempis in de vijftiende eeuw meer dan veertig jaar als monnik woonde en werkte, in een klooster op de Sint-Agnietenberg.

Initiatiefnemer van het museum is Bert Pierik. Hij is beheerder van Bergklooster, een van de twee genoemde begraafplaatsen. In de loop der jaren heeft hij een verzameling aangelegd. Pierik is nu druk bezig om het oude schoolgebouw tot museum te verbouwen, meldt RTV Oost. (Via de link kunt u een filmpje bekijken waarin Pierik vertelt over de plannen rond het museum.)

Wie was Thomas a Kempis?
Thomas Hemerken of Thomas von Kempen of Tomas de Kempis werd circa 1380 geboren in Kempen in het huidige Noordrijn Westfalen in de buurt van Venlo. Thomas was een priester, schrijver, mysticus en kopiist. Hij was lid van de spirituele beweging van de Moderne Devotie en een volgeling van Geert Groote en Florens Radewijns, de stichters van de congregatie van de “broeders van het gemene leven”. Deze geestelijke beweging beoogde een terugkeer naar het leven van de eerste christengemeente en de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking en was ontstaan uit onvrede met de wanpraktijken in de katholieke kerk. De Moderne Devotie stond voor een persoonlijke vorming en een praktische navolging van Christus.

Thomas vertrok op jonge leeftijd (12 jaar) naar Deventer om te studeren en kwam daar in aanraking met de Moderne Devotie. Zijn oudere broer Johannes was toen al in Deventer. Thomas woonde in Deventer in een kosthuis voor arme scholieren. Hij werd Augustijner monnik en leefde vanaf 1398 het grootste deel van zij leven in Zwolle in het klooster op de Agnietenberg. In 1407 deed Thomas zijn professie en in 1413 of 1414 werd hij priester. In 1425 werd hij tot sub prior benoemd. Ook was hij waarschijnlijk novicen meester, waardoor hij een rol speelde bij de opleiding en vorming van de jonge kloosterlingen. Thomas schreef uitspraken en kernachtige spreuken uit zijn omgeving op te tekenen in een notitieboekje (latijn: rapiarium).  Waarschijnlijk vormden deze aantekeningen de basis voor zijn Navolging van Christus. Binnen de christelijke cultuur geldt dit werk als het meest gelezen boek na de Bijbel.

Thomas heeft niet alleen veel stichtelijke werken gekopieerd, maar ook zelf veel boeken geschreven. Beroemd is hij geworden met zijn De Imitatione Christi (De navolging van Christus). Het boek is geschreven in het Latijn en is in bijna iedere taal vertaald.

Afbeelding en korte levensbeschrijving zijn afkomstig van de website thomasakempiszwolle.nl Op deze website is veel informatie en zijn talloze links te vinden.

Museum Geert Groote Huis
Ook het Geert Groote Huis in Deventer schenkt aandacht aan de 550e sterfdag van Thomas a Kempis. Tot en met 21 oktober wil het Museum Geert Groote Huis daarom nu graag deze voormalig inwoner van Deventer eren.

Op 21 juli opende een expositie in de historische kelder van het huis. Deze tentoonstelling neemt de bezoeker mee langs een aantal thema’s die belangrijk waren in het leven van Thomas a Kempis, maar die ook nu nog tot onze verbeelding spreken. Zo wordt er een mooie en bijzondere boekenselectie getoond die meer laat zien van het gedachtegoed van Thomas a Kempis. Daarnaast geeft een viertal hedendaagse Deventer kunstenaars een inspirerende kijk op de invloed van Thomas a Kempis op onze tijd.

De Deventer kunstenaars hebben alle vier een thema gekozen dat goed past bij het gedachtegoed van Thomas a Kempis, maar dat ook in onze tijd een hele belangrijke rol speelt. U kunt de volgende moderne kunstwerken komen bekijken: foto’s van Astrid van Loo, een tape art kunstwerk van Egbert.EGD, schilderijen van Fikret Devedzic en een lichtkunstproject door Teodora Ionescu.

In het kader van het themajaar rond Thomas a Kempis organiseert Museum Geert Groote Huis:

  1. Een expositie rond het leven van Thomas a Kempis in Museum Geert Groote Huis,
  2. rondleidingen door het Deventer van Thomas a Kempis (maandelijks vanaf 24 juli) en
  3. een boekpresentatie van ‘Thomas a Kempis: Dialoog met novicen deel 2’, vertaald door Frank de Roo (op 28 september) en
  4. een najaarslezing over Thomas a Kempis op 28 oktober

Klik hier voor meer informatie.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!