The Monks of Kijonjo

Sinds kort staat de nieuwe Engelstalige website van het Oegandese klooster Our Lady of Victoria online. Abt Bernardus vertelt op de website van Abdij Koningshoeven: “Deze website gaat over ons dochterhuis daar en is onderdeel van een mediaproject dat wij toevertrouwd hebben aan Studio Voordenberg uit Amsterdam”. Bijzonder onderdeel van de website: een Engelstalige documentaire die een inkijkje geeft in het leven van de 24 monniken die hier, in het zuiden van Oeganda, samenleven in stilte, soberheid en solidariteit.

De website verhaalt in tekst en beeld over het trappistenleven in Oeganda. De online documentaire ‘The Monks of Kijonjo’ is hier ook te vinden. Ze staat sinds 11 juli online, de feestdag van Sint Benedictus (480 – 547). In ‘The Monks of Kijonjo’ maakt de kijker kennis met de monniken van Kijonjo en wordt een eerlijk beeld geschetst van het Afrikaanse kloosterleven, de persoonlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan en hoe het christelijk geloof zichtbaar wordt binnen de Afrikaanse context.

In dit filmpje de trailer voor de documentaire.

In het najaar organiseert Abdij Koningshoeven in de abdijkerk ook nog een fototentoonstelling over het Oegandese klooster. Abt Bernardus: “Op deze manier hopen wij het leven van onze broeders in Kijonjo bekendheid te geven en mensen ervan te overtuigen de broeders financieel te ondersteunen.”

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!