Teksten die troosten I: Gebed tot Maria

In zijn weekbrief van 22 maart vroeg Leo Fijen of u ook een tekst heeft waaraan u in moeilijke tijden troost ontleent. Leo ontving prachtige reacties. We plaatsen er een aantal. Vandaag de eerste, van Micheline uit België.

Gebed tot Maria, onze toevlucht in deze tijd

Heilige Maria, moeder van God en moeder van de kerk,
Koningin van de engelen en heiligen en onze beschermster,
we komen met vertrouwen naar u toe
in deze tijd van nood, angst en pijn.
Kijk naar ons, Maria!
Kijk naar de hele wereld, ons geliefde land,
onze steden, onze families en ieder van ons.
Ontvang in uw moederlijk en Onbevlekt Hart
onze oprechte smeekbede die wij tot U richten .
Bevrijd ons van de epidemie die ons plaagt en ons kwelt!
We vertrouwen en wijden ons aan U toe, Maria.

Help ons, Maria!
Help ons allemaal om het huidige uur te leven als een uur van genade,
omdat alles genade is voor degenen die geloven.
Dagelijkse zorgen en angsten
weerhouden er ons niet van om de schoonheid van het gezicht van God te overwegen,
de Voorzienigheid van liefde.
We vertrouwen en wijden wij ons aan U toe Maria.

Troost ons, Maria!
Troost het hart van degenen die roepen en degenen die huilen.
Onze onderdrukking is fysiek, maar ook spiritueel.
We zijn ons bewust van onze zonde en belijden deze.
we vragen om vergeving.
En U vraagt van ons: medelijden en barmhartigheid.
We vertrouwen en wijden ons aan U toe, Maria.

Inspireer ons, Maria!
Inspireer vooral onze herders.
Dat zij standvastig blijven in het bevestigen van het geloof,
dat zij moedig zijn en de hoop levendig houden.
Dat zij vrijgevig en heldhaftig blijven in het getuigen van liefdadigheid.
Dat zij nooit voor iets anders kiezen dan voor de liefde van Christus en de kerk.
We vertrouwen en wijden ons aan U toe , Maria.

Luister naar ons, Maria!
Verlicht de machtigen in hun hoge verantwoordelijkheid;
ondersteun hen die een dienst voor de gemeenschap verrichten;
troost de ouderen, kinderen, de zwakken, de armen;
verleen gezondheid voor de geïnfecteerden en de zieken; waak over de stervenden;
begeleid onze overledenen naar de hemel
We vertrouwen en wijden ons toe aan U , Maria.

Heilige Maria, onze veilige haven,
laat ons leven in deze wereld
een stralend getuigenis zijn van de opstanding van Christus,
Onze Heer van tijd en eeuwigheid
Onze ware hoop en betrouwbare liefde.
Redder van de wereld en ons eeuwig geluk.
Amen.

(don Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontifici )

Afbeelding: Massimo Diodato – Vergine orante (1893)

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!