Taizé – Adem in ons

Muziek als gebed: Adem in ons, heilige Geest.

Soli:
God, die Jezus opgewekt heeft uit de dood, zal ook jullie het leven geven door zijn Geest, die in jullie woont. (Romeinen 8)

Heilige Geest, U bent adem, geef ons leven; U bent balsem, genees onze wonden; U bent vuur, verwarm onze harten; U bent licht, leid onze voeten. (Hildegard van Bingen)

Afkomstig van de gelijknamige cd: Adem in ons.

Deze opname is tot stand gekomen door samenwerking tussen broeders van Taizé, jonge Nederlandse koorzangers en instrumentalisten. In November 2019 vonden de opnames plaats de in de Maarten Luther Kerk te Amsterdam door een gelegenheidskoor van ongeveer 35 jongeren, die allemaal affiniteit hebben met de muziek van Taizé. Het geheel stond onder de bezielende leiding van de gerenommeerde koordirigent Boudewijn Jansen. De muzikale ondersteuning kwam van diverse musici, onder andere uit het Nederlands Philharmonisch Orkest. Bijzonder bij deze opname is ook de bijdrage van het strijkkwartet; eveneens van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!