Willibrordzondag

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, 7 november.

Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

‘Dormitio Mariae’, het ontslapen van Maria wordt op 15 augustus gevierd. Legenden vertellen dat een engel aan de apostelen het einde van Maria’s leven op aarde komt aankondigen, zodat zij aan Maria’s sterfbed samenkomen. Drie dagen na de begrafenis treffen de apostelen het graf leeg en verlaten aan.