Roepingenzondag

Roep ook vandaag
jonge mensen naar uw hart,
apostelen voor onze tijd,
aan wie U zich hebt geopenbaard
om U nu te vergezellen.

Zondag 14 januari – Valentijnsdag

Over de reden waarom de heilige Valentijn beschermheilige van verliefden, verloofden en jonggehuwden werd, zijn in het leven van Valentinus geen aanknopingspunten te vinden. Maar Angelsaksische volkeren vierden op 14 februari, de sterfdag van Valentinus, een vruchtbaarheidsfeest, omdat zij geloofden dat die dag vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden.

Gebed voor eenheid

God van leven,
U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. 
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken, 
geloofsuitingen en tradities.