Maria Lichtmis

40 dagen na Kerstmis vieren we op 2 februari Maria Lichtmis. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God.

Schriftlezing: Lucas 2,22-40