Een deel van het grote geheel

Eens, toen ze samen langs het grote water liepen, vroeg Kenneth aan de Ierse monnik: ‘God en mens, hoe verhouden die zich? Woont God in de mens of woont de mens in God? Waar zijn zij één, wanneer onderscheiden zij zich?’ Kelric keek naar het water, dat hoog opspatte tegen de rotsen. ‘Kijk’, zei hij, na enige tijd, ‘dit waterdruppeltje dat hier op die steen ligt kan niet zeggen: ‘ik ben de oceaan’, of ‘de oceaan woont in zijn volheid in mij’. Het heeft in wezen wel dezelfde eigenschappen en kenmerken als de oceaan, maar het zal in zijn eentje geen zandbanken verplaatsen, geen schepen dragen, of – als regendruppel – niet de aarde vruchtbaar maken. Soms vormt het één geheel met de oceaan, soms springt het even op als iets zelfstandigs. Zo is het ook met de mens en God: ze hebben hun wezenkenmerken gemeen, maar er is ook een verschil in werkingskracht. Even is de mens een zelfstandig iets, dat zich onderscheidt, terwijl hij toch deel blijft van het grote, eeuwige geheel. Een heel wonderbaar samenspel.’ Uit: Kelric, Wijsheid van een Ierse monnik, Amstelveen 1986, blz. 34 Foto: Beitske Kempenaar; kunst – Expositieruimte Liobaklooster

Noveen ter voorbereiding op de Kerkproeverij

De Raad van Kerken voert in 2018 een campagne van Kerkproeverij. Gemeenten en parochies die willen meedoen kunnen zich daarbij aansluiten. De landelijke campagne loopt uit op een kerkdienst op zaterdag 15 of zondag 16 september. Start vast met voorbereiden!

Beweging van Barmhartigheid

De Beweging bestaat 20 jaar. Dat vieren ze op zaterdag 1 september met een feestelijk festival bij het kloosterhotel ZIN in Vught.  Kies deze dag uit meer dan 20 lezingen, workshops, talkshows en voorstellingen. Tussendoor kun je rondneuzen op de boekenmarkt, genieten van het mooie landgoed en andere gasten ontmoeten. Beleef de veelkleurigheid van compassie, barmhartigheid en mededogen. Het festival bestaat uit 3 rondes met telkens 7 unieke onderdelen vol compassie. Elke ronde kun je aan 1 activiteit deelnemen. Aan het begin van het festival pak je de tickets voor de activiteiten. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar er is altijd iets leuks te beleven! Het festivalprogramma kan door omstandigheden nog veranderen. Volg de actuele programma-informatie op de website. Deelnemers krijgen uiterlijk een week voor het festival het definitieve programma toegestuurd. De kaartjes voor het festival bedragen € 37,50, inclusief onbeperkt koffie, thee en water, exclusief andere drankjes. Donateurs van de Beweging betalen € 27,50, inclusief koffie, thee en water, exclusief andere drankjes. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met informatie over de betaalwijze. Je inschrijving is definitief na betaling. Bij verhindering vindt er geen restitutie plaats. Je kunt natuurlijk wel een vervanger sturen. Beweging van Barmhartigheid Barmhartigheid, compassie en mededogen maken de relaties tussen mensen hartelijk, veerkrachtig, liefdevol, gul, solidair, respectvol, sportief en creatief. Een barmhartige levenshouding kun je voeden en verdiepen. Wij willen mensen in hun alledaagse beoefening inspireren en ondersteunen. Bij de Beweging ontmoet je bondgenoten die net als jij bouwen aan een mooiere, menselijkere wereld, ieder op zijn/haar eigen manier. Klik  voor het hele dagprogramma: folder-festival-low-res