Maria Tenhemelopneming

‘Dormitio Mariae’, het ontslapen van Maria wordt op 15 augustus gevierd. In de Bijbel is daar niets over te vinden. Maar legenden vertellen dat een engel aan de apostelen het einde van Maria’s leven op aarde komt aankondigen, zodat zij aan Maria’s sterfbed samenkomen. Drie dagen na de begrafenis treffen de apostelen het graf leeg en verlaten aan. Het feest van Maria heeft oude wortels. Al sinds de vijfde eeuw viert de kerk van Jeruzalem (met een mooi woord) het ‘ontslapen’ van Maria. Aan het einde van de zesde eeuw voert keizer Mauritius het feest in voor alle kerken van het Byzantijnse rijk. In de 7e eeuw werd het door Rome overgenomen. De naam van deze feestdag verandert in de loop der eeuwen van Ontslapenis van Maria naar Maria Tenhemelopneming. Volgens de legendes waren namelijk niet alle apostelen aanwezig bij het ontslapen van Maria: Tomas was weer eens te laat. Toen hij haar bij het graf eer wilde bewijzen, zag hij hoe zij, met lichaam en ziel, in de hemel werd opgenomen. Daarbij wierp Maria hem haar gordel toe, als bewijsstuk. Het feest geldt als het belangrijkste Mariafeest. In de Rooms-Katholieke Kerk werd het in 1950 door paus Pius XII tot dogma uitgeroepen. Maria Tenhemelopneming is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, geen officiële vrije dag. Wees Gegroet Wees gegroet, Maria Moeder van het gewone werk van de slepende moeheid en van ’t dagelijkse sjouwen. Lieve Vrouwe van het naaiwerk van de afwas en de tuin en van het huishoudgeld dat niet uitkomt. Wees Gegroet, Maria Moeder van de vervelende dingen van de stralende glimlach ondanks vermoeidheid, van de hartelijkheid en de vrede. Gij die baarde in een stal en vluchtte naar Egypte, Moeder van de daklozen, Wees Gegroet. Grote Lieve Vrouw van de angst wier enig Kind stierf voor uw ogen op een kruis. Moeder der mislukten, Wees Gegroet. Tekst uit een Limburgs kapelletje. Uit: Kapellen onderweg, Hedendaagse spiritualiteit in Limburgse Maria-legenden, H. Andriessen, C. Mooren, T. van Trigt, Baarn, Gooi en Sticht, 1996 Afbeelding: Assumptio, Francesco Granacci, 1517, Ringling Museum of Art, Sarasota

H. Edith Stein – 9 augustus

‘Wat niet in mijn plannen lag, heeft in Gods plan gelegen’

Edith Stein of Zr. Teresa Benedicta van het Kruis werd geboren in 1891 in Breslau in een Duits orthodox-joods gezin. Ze stierf als karmelietes, in Auschwitz-Birkenau, vermoedelijk op 9 augustus 1942. In 1987 werd zij door paus Johannes Paulus II zaligverklaard in Keulen. In 1998 werd zijn heiligverklaard. 

Expositie ‘Bible Art: Van Dalí tot Chagall’

Laatste week! Tot zondag 28 juli is in de Gouwekerk in Gouda de unieke expositie Bible Art: Van Dalí tot Chagall te zien. Het is een exclusieve samenstelling van ruim 250 litho’s, gravures, tekeningen en artefacts van onder andere Salvador Dalí en Marc Chagall. Alle tentoongestelde stukken hebben een bijbels thema.