Lied voor de synode: ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (Taizé)

Het lied ‘Adsumus Sancte Spiritus’ (Wij staan voor U, Heilige Geest) is speciaal gecomponeerd door de Gemeenschap van Taizé voor Together – Samenkomst van Gods Volk, de oecumenische gebedswake die plaatsvindt op zaterdag 30 september 2023 in Rome en op verschillende plaatsen wereldwijd. Bid/zing mee!

Bidden voor de synode

Op de avond van 30 september organiseren de dominicanen van Rotterdam een Taizéviering voor de opening van de synode in Rome. Bid tijdens een oecumenische Taizé-viering mee voor de opening van de synode in Rome. Verenigd met duizenden jongvolwassenen die in Rome samenkomen, zullen we bidden voor de eenheid van de kerk en de Heilige Geest vragen om leiding voor het synodale proces. Zaterdag 30 september Aanvang 19.30u St. Dominicuskerk (Het Steiger) Hang 18, Rotterdam Mail voor informatie naar info@dominicanen010.nl

Vredesweek 2023

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede.

Klimaatkloosterdag Nieuw Sion

Veel christenen maken zich zorgen om de schepping. We worden geconfronteerd met een klimaatcrisis die grote gevolgen heeft voor het leven op aarde. Het is dan moeilijk om de moed niet te verliezen en hoop te blijven houden. Daarom organiseren Christian Climate Action, de Laudato Si’ Alliantie Nederland en Klooster Nieuw Sion samen een Klimaatkloosterdag, op zaterdag 29 april a.s. op Nieuw Sion. Een dag om samen op zoek te gaan naar hoop vanuit de christelijke traditie.