Maria Geboorte

‘De dag van de geboorte van de moeder van God is een dag van universele vreugde, want door de moeder van God, werd het gehele menselijke ras vernieuwd, en het verdriet van de eerste moeder, Eva, werd omgevormd tot vreugde.’ Johannes van Damascus (676-849)

Vredesweek 2020 Vrede verbindt verschil

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld bij de vredesweeklezing. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Bernardus van Clairvaux

De heilige Bernardus van Clairvaux (1090 – 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers.