Weekbrief Leo Fijen – 5 mei

Trek op iedere plaats waar je woont weg uit het eindige en ga binnen in de oneindige ruimte van God. Deze woorden lees ik wanneer ik vijf jaar geleden in het karmelietenklooster te Boxmeer ben en daar voor het eerst zie hoe Titus Brandsma de eerste maanden van zijn leven als karmeliet heeft doorgebracht.

Weekbrief Leo Fijen – 14 april

Anima Christi, een religieuze die leeft met Christus

De mooiste momenten zijn altijd genade. En ze gebeuren altijd als je het niet verwacht. Vorige week dinsdag belde onverwacht zuster Anima Christi. Met het bericht dat ze al weer eerder vertrok uit Nederland en om half acht terugvloog naar Kazan in de Sovjet-Unie.