Drempel en Overleven na de dood

Geboren worden, opgroeien, ouder worden, sterven. Dat einde komt, maar hoe? Het is een onbekende fase in ons leven. Tegelijk is de dood onze enige zekerheid.

Gaudete et Exulatate

Apostolische exhortatie van Paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. En verder enkele documenten die raken aan het thema heiligheid, waaronder Placuit Deo, Het heeft God behaagd, een brief van de congregatie voor de geloofsleer over het christelijke heil. Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1 is een uitgave van het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap ‘Verheugt u en juicht’ is de titel en het begin van de apostolische exhortatie van paus Franciscus waarin hij oproept tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Hoe kun je heilig zijn in het leven van elke dag? De paus onderstreept dat we geroepen zijn tot heiligheid en dat we daarin kunnen groeien onder meer door goed te doen in kleine, alledaagse dingen. Deze uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie bevat naast de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de exhortatie nog een aantal andere documenten die raken aan het thema heiligheid waaronder Placuit Deo, Het heeft God behaagd, een brief van de Congregatie voor de Geloofsleer over het christelijk heil. Als uitneembare bijlage zit bij deze uitgave ook de Gedragscode Pastoraat, zoals die sinds 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Wilt u de apostolische exhortatie bestellen, klik dan hier. Prijs: €15,00

Zondag aan de rivier. Stilstaan bij levende evangelieteksten

Sinds jaar en dag leeft en bidt Jan Hulshof in een kleine communiteit van Paters Maristen in het hart van Deventer. Daar gaat deze wijze religieus met grote regelmaat voor in de Broederenkerk. Zijn preken zijn inspirerende meditaties bij de alledaagse werkelijkheid, bieden op zondagen een vergezicht over de nabije IJssel en trekken daarom veel extra kerkgangers. Op veler verzoek zijn de preken van Jan Hulshof bij het Evangelie in het A, B en C jaar gebundeld. 100 overwegingen gerangschikt naar het kerkelijk jaar. Zondag aan de rivier vertrekt vanuit het Evangelie, komt op adem bij de rivier en geeft op die manier betekenis aan het leven van ons allemaal. Voor rustmomenten thuis en ter inspiratie van voorgangers. Pater dr. Jan Hulshof behoort tot de religieuze familie van de Maristen, die naast zusters, fraters en paters ook leken omvat. Hij was van 2001 tot 2009 algemeen overste van zijn congregatie. Teksten uit het boek zijn regelmatig te vinden bij Lezingen & Uitleg op deze site. Het boek direct bestellen, kan hier.     foto Jan Hulshof: Gerard Dubois

Toekomst zien in de kerk – Anselm Grün en Leo Fijen

Hoe kan de kerk uitnodigend en gastvrij zijn? Een maand voor de tweede editie van de landelijke actie van 22 kerkgenootschappen rond ‘Kerkproeverij’ komen de bekende Duitse monnik Anselm Grün en de journalist Leo Fijen met een antwoord in hun nieuwe gezamenlijke boek ‘Toekomst zien in de kerk’. Het is een briefwisseling die droomt van een kerk die de deuren opent voor zoekers en mensen die vrijwel nooit naar binnen gaan. De Duitse benedictijn uit Münsterschwarzach en de Nederlandse journalist en uitgever schrijven elkaar veertien brieven tussen Kerstmis 2017 en Pinksteren dit jaar. Anselm Grün en Leo Fijen zijn niet blind voor de problemen maar zien vooral kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ze blijven niet hangen in grote woorden maar komen met concrete voorbeelden die voor iedereen haalbaar en navolgbaar zijn. Ze beschrijven hun droom, tien jaar na hun eerste boek samen over het sterven van hun vaders. Toen was hun boek – ook internationaal in zeven talen – een groot succes. Dit brievenboek over de toekomst van de kerk komt op een goed moment. Want alle kerken worstelen met de vraag hoe ze meer uitnodigend en gastvrij kunnen zijn. De tweede editie van de landelijke actie Kerkproeverij is op 15 en 16 september. Dit boek verschijnt eind augustus, een maand eerder. Het boek eindigt met vijf prioriteiten voor de kerk van de toekomst. Nergens worden de verhalen abstract, steeds worden zijn concrete voorbeelden uit het leven van parochie en gemeente het uitgangspunt van hun briefwisseling. Daarom is dit boek een aanrader voor elke geloofsgemeenschap die wil nadenken over de toekomst. Alvast een exemplaar van dit boek bestellen? Dat kan hier.