Zuster Esther van Tijn – De zusters van Julie Postel

Inspirerende verhalen over de weerbarstige werkelijkheid van twee congregaties
In dit boek wordt weergegeven hoe moeilijk het is om de goede vorm te vinden om samen te leven als twee congregaties met dezelfde stichteres. Hoe kleding en vorm tenslotte niet het wezenlijke zijn, maar de
inhoud bepalend is voor de rijkdom.

Kloosterkalender 2023

Gun jezelf iedere dag even een moment van rust en bezinning met een gebed of mooie tekst van een prominente katholiek of kloosterling.

Thomas Quartier – Profetenstemmen

Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar maken? In dit boek gaat Thomas Quartier, Theoloog des Vaderlands 2022, in dialoog met schrijvers en collega-hoogleraren. Hij werkt met illustratoren, fotografen en musici. Het resultaat is een uniek ensemble van profetenstemmen, gevoed door cultuur, wetenschap en passie!

DOCAT – Wat moet ik doen?

De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de katholieke Kerk, zoals deze is ontwikkeld in de belangrijke documenten sinds paus Leo XIII.