Getuigen van de Verrijzenis – Harrie Smeets

Over Pasen kun je niet spreken. Aldus bisschop Harrie Smeets van Roermond, bij leven.
Daarom kiest hij voor verhalen van ooggetuigen. Zij brengen de verrijzenis dichter bij ons.
Die verhalen worden in dit boek opnieuw gebundeld, na zijn sterven.
Dat Harrie Smeets moge rusten in het eeuwige licht.

In den beginnne was het Woord | Meister Eckhart

Grondig, kritisch en doorleefd becommentarieert Meister Eckhart het Johannesevangelie. Soms duiken voor ons vreemde opvattingen op, veelal gegrond op Aristoteles, soms is de tekst ronduit duister, dan weer diep menselijk.