Tussen zoeken en zorgen

Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en sinds 2011 als pastor verbonden aan de Cenakelkerk, Heilig Landstichting. Op 3 september 2023 viert hij zijn veertigjarig priesterfeest. Voor die gelegenheid heeft een redactiecommissie parochianen en vrienden uit zijn werkzame leven als theoloog en priester uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit vriendenboek.

Van Kribbe tot Kerststal

Gebeden over Jozef, Maria, De herders en de Wijzen, de Engel en de Ster, de os en de ezel.

Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd, aan de hand van markante christenen.

Kartuizers in het land de Dommel

In 1084 trok Bruno van Keulen met enkele gezellen het bergmassief van Chartreuse bij Grenoble in. Dit was het begin van een nieuwe orde in de christelijke kerk: de kartuizerorde. Deze kloosterlingen leidden een teruggetrokken en meditatief leven. In de veertiende eeuw bereikten de kartuizers de Nederlanden. Dit boek beschrijft de opkomst, bloei en neergang van het klooster in de context van die dagen.