De lange duur – Bietensalade

De zomermaanden van meer vrij en ruimte om te overdenken, te rusten en genieten lopen weer op een eind. We gaan weer ‘aanpakken’. Hopen dus maar dat we allemaal in de afgelopen weken voldoende veerkracht, energie, goede moed en vertrouwen op hebben kunnen bouwen om wat de nabije toekomst ook brengen moge, het aan te kunnen en vol te houden. We gaan voor de lange duur.

Zuinig – Komkommersoep

Zuinig in de betekenis van aandacht te hebben voor de spullen die we gebruiken. Ze op hun waarde te schatten en ze te eren om wat ze zijn en geven. Ze vervolgens benutten en ervan genieten is iets goeds waarmee we de Maker eer geven en dank brengen. Zuinig en aandachtig zijn versterkt de beleving van verbonden zijn, geeft meer plezier en maakt je rijker.

Het moet groeien – Kiemgroente

Het moet groeien Gerechtigheid is een dierbaar Bijbels woord. Het duidt aan dat het leven en het samenleven goed is, in orde gemaakt, ieder komt tot haar/zijn recht, niemand komt tekort. Op meerdere plekken wordt er ook een directe verbinding gemaakt met ‘vrede’. Gerechtigheid hoort bij de wereld zoals die door God bedoeld is te zijn. De profeet Jesaja, die wel vaker beelden aan de natuur ontleent, zegt tot twee keer toe dat gerechtigheid iets is wat moet ontkiemen en groeien. En, om in dit beeld te blijven, we mogen dus erop vertrouwen dat het, zoals zaadjes en pitten klein en vergeten, verborgen aanwezig is. Er moet een voedingsbodem voor zijn –het hart en/of het besef van een mens – , er is vocht nodig – bewogen worden door nood en weten dat zorg gegeven moet worden -, en zeker ook licht en warmte – de liefde van God die naar alles en iedereen op de wereld uitgaat en mensenhanden nodig heeft om gestalte te krijgen. Waar Gods licht kan schijnen zal de nieuwe wereld ontkiemen en groeit recht en vrede. Kiemgroente Ooit hebben we het allemaal wel eens gedaan: op wat watten of keukenpapier dat je steeds vochtig moest houden zaadjes laten ontkiemen. Je kon dan per dag volgen hoe het minuscule zaadje dikker werd en openspleet. Een wit worteltje kwam tevoorschijn en later op een dun steeltje kleine blaadjes. Deze jonge scheutjes worden voor ons als ‘kiemgroente’ geproduceerd in bakjes en staan bekend als smaakvol en gezond. Het is niet ingewikkeld om ze zelf te laten groeien. Er zijn glazen bakjes met een metalen netrooster hiervoor in de handel. Zelfs iets fiksen kan ook. Boodschappen een zakje zaad: sterrenkers, waterkers, rucola o.i.d. een schotel een bakje een stukje horrengaas (kunststof) Aan de slag Knip met een schaar het horrengaas (te krijgen bij de ijzerwarenhandel) een beetje groter dan het bakje. Vul het bakje ongeveer tot de rand met water en zet het op de schotel (deze dient als ‘watervang’. Leg het gaas op het bakje. Er moet net wat water op het gaas komen staan. Zaai zaadjes op het gaas en zet de schotel op een lichte plek (in de vensterbank bijvoorbeeld). Houd iedere dag in de gaten of de zaadjes vochtig zijn. Bij voorkeur met de nevel van een bloemenspuit water aanvullen. En nu wachten en geduld hebben tot het wondertje gebeurt. Wanneer de kiemplantjes een paar centimeter opgeschoten zijn kunnen ze geoogst worden. Ze smaken heel goed op een boterham met kaas of als garnering op een groene salade. Eet smakelijk! Gérard Martens

In vuur gelouterd – Rabarber

De zomerperiode met vakantie biedt ook tijd, gelegenheid en de nodige afstand om te overwegen hoe het voor jou staat met ‘de levenszaken’. Ben je nog gelukkig met hoe je dingen doet? Gaat je (vrije) tijd naar zaken die je ter harte gaan?

Het beeld van vuur als kracht die beproeft, reinigt en loutert tref je op meerdere plekken in de Bijbel aan.