Uit-buiten – Hartige taart

Buiten-zijn biedt ervaren van ‘de elementen’ en omgaan met al het natuurlijke, de schepping waar we ook een stukje van zijn. Buiten is het beleven van grotere ruimte waarin we onbekende dingen tegen kunnen komen en verrassingen. Buiten biedt kansen – die zijn er om uit te buiten.

Het grootste museum van Nederland – Cenakelkerk in Heilig Landstichting

In het buitenland is het heel normaal om die indrukwekkende kathedraal te bezoeken. Toch lopen veel mensen er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen ze het Grootste Museum van Nederland.

Van God is de aarde en die haar bewonen – Couscouster salade

De beginwoorden van Psalm 24. God maakt de aarde en geeft die aan mensen van goede wil. Opgetild tot zuster- en broederschap bezitten zij samen met God de wereld en alles wat daarop gebeurt is tot eer van God. Delen en voor elkaar opkomen zijn zo de grondbeginselen van alle bestaan… En van elkaar willen eten vraagt ook om van elkaar weten.

Geen puf – Pinkstersla

Soms weet je niet goed waar je ‘het’ vandaan moet halen. Wat er bij je opkomt heb al eerder gedaan of geprobeerd. Ik heb geleerd dat je in zo’n stemming in kringetjes gaat draaien, de Geest in de weg zit en inspiratie buitensluit.