Getuigen van de Verrijzenis – Bisschop Harrie Smeets: Pilatus

In paaspreken die geen preken over Pasen zijn, heeft Bisschop Harrie Smeets geprobeerd zich te verplaatsen in de mensen die het van nabij hebben meegemaakt. Wat dachten ze? Wat voelden ze? Hoe kwam Jezus op hen over? En dan die verrijzenis, dat lege graf: hoe reageerden zij daarop? 
Aan het begin van de Goede Week het verhaal van Pilatus.

Bijbel Top 3 van Wil Derkse

Wil Derkse, de oblaat die zijn verlangen naar een Huis van de Heer in zijn alledaagse leven deelde met tienduizenden lezers en zo bestsellerauteur werd. Het verlangen bleef hem voeden, ook in zijn  columns vijf jaar voor Klooster! Deze Wil Derkse blijft verhalen schrijven voor ons blad maar stopt met zijn column.

Klooster! 18 Pelgrimeren

Voorwoord van de nieuwe Klooster!

‘Uitzicht genoeg, ruimte genoeg, maar je kijkt te ver, want het gaat om het kleinste teken dat je gegeven wordt, de haas die wegsnelt.’ En: ‘Met vrienden en naasten praat je vaak over het leven, als je wandelt deel je in het leven.’

Klooster! 18 Pelgrimeren

Klooster! 18 heeft als thema Pelgrimeren. Lees als voorproefje het stuk van Anselm Grün: Midden in de wereld op weg gaan naar ons thuis.