Klooster! 24 Dag en nacht

‘De nachten zijn het moeilijkst voor een monnik, misschien voor iedere mens’
Lode van Hecke: Eerst abt in de Abdij van Orval, nu bisschop van Gent. Het is een opmerkelijke combinatie: monnik-bisschop. Zijn contemplatie en actie met elkaar te verzoenen in zo’n veeleisende opdracht? En wat komt er dan nog terecht van het monastiekele evenwicht tussen dag en nacht? Leo Fijen was welkom in het bisschoppelijk paleis in Gent. Een weerzien na eerdere bezoeken in Orval. Een gesprek over vergeving en hoop als antwoord op de vragen van onze cultuur.

Klooster! 23 – Bronnen

In gesprek met drie dominicanessen van Neerbosch: drie totaal verschillende vrouwen die de dominicanessen een nieuw gezicht geven en een kleine gemeenschap vormen in de Dennenstraat te Nijmegen. Leo Fijen zocht de drie dominicanessen op en sprak met hen over tradities en toekomst.

Thomas Quartier leest voor: Verjaardag

In dit derde gelezen fragment uit het boek Buffet en Rozenkrans gaat het over Thomas Quartiers’ vijftigste verjaardag op 13 december 2022, de eerste verjaardag zonder zijn moeder – een speciaal ritueel moment.