Klooster! 21 – Genade

Anselm Grün over leven van genade: ‘Die innerlijke vrede is er voor iedereen’

Anselm Grün blijft eeuwig jong, ook op de hoge leeftijd van 77 jaar. Zijn boeken zijn in alle continenten beschikbaar, zijn wijsheid is wereldwijd. Leo Fijen reist af naar Münsterschwarzach, de benedictijner abdij die Anselm Grün zijn thuis noemt. Het is een vertrouwde ontmoeting, een openhartig gesprek: over nederigheid, gebalde vuisten en genade van boven.

Adelbert: Adelbertakker toen en nu

Onlangs verscheen Adelbert, 1100 jaar religieus leven in Egmond.

Een artikel daarin gaat over de Adelbertakker. Buiten het dorp Egmond-Binnen ligt tegen de duinrand aan deze zogenoemde Adelbertakker. Twee witte poorten geven je toegang tot deze bijzondere plek.

Getuigen van de Verrijzenis – Bisschop Harrie Smeets: Pilatus

In paaspreken die geen preken over Pasen zijn, heeft Bisschop Harrie Smeets geprobeerd zich te verplaatsen in de mensen die het van nabij hebben meegemaakt. Wat dachten ze? Wat voelden ze? Hoe kwam Jezus op hen over? En dan die verrijzenis, dat lege graf: hoe reageerden zij daarop? 
Aan het begin van de Goede Week het verhaal van Pilatus.