Klooster! 10 Verzoening – Op zoek naar verzoening in Enschede

Verhalen van verzoening: We leven nog! Pastoraat na de vuurwerkramp.

In Enschede is verzoening aanwezig in: het Huis van Verhalen. Trouw in aandacht voor de ander, nooit weglopen tijdens het verhaal, erbij blijven om elke keer in hetzelfde verhaal van overlevenden een ander draadje te vinden.

Klooster! 10 – Verzoening

Het nieuwe nummer van Klooster! verschijnt op 27 maart, en heeft als thema Verzoening.

In zijn voorwoord bij het nummer schrijft Leo Fijen over verzoening die nieuw leven heeft gegeven. Over een zoektocht naar licht die begon in het klooster.

Anselm Grün osb over de realiteit van engelen

‘Als je te precies wilt weten hoe het zit, vliegen ze weg’

Ja, we kunnen zeggen dat we door engelen omgeven zijn.’ Pater Anselm Grün, benedictijn, spreekt zonder twijfel. ‘Elk mens krijgt bij zijn geboorte een beschermengel mee die hem begeleidt, ook op omwegen en dwaalwegen en die hem over de grens van de dood terug draagt tot in God.

Manu van Hecke ocso: ‘Deze eenvoud vergroot onze ontvankelijkheid’

Manu van Hecke (1951) is al bijna 23 jaar abt van de Sint-Sixtus abdij in het Vlaamse Westvleteren. De abdij werd in 2010 ingrijpend verbouwd en ‘eenvoud’ was daarbij een belangrijk uitgangspunt. De monniken heeft het zelf ook verbaasd: hoe architectuur en vormgeving inwerken op lichaam en geest, hoe maatvoering bijdraagt aan rust en verstilling.