Klooster! 25 – Aan tafel

In gesprek met drie zusters in Oosterhout: ‘Steeds weer drukt de tafel gemeenschap uit’

Aan tafel, het thema van het winternummer van Klooster! daar past een tafelgesprek bij, met de gezichten van drie kloosters binnen een vierkante kilometer, de heilige Driehoek in Oosterhout. Maria Magdalena, Ruth en Martha, zij weten wat het betekent om met de communiteit en gasten aan tafel te zitten, maar ook om samen te komen voor overleg over die heilige Driehoek. Een unieke plek van ontmoeting, eerst met zuster Ruth en zuster Maria Magdalena, later voegt zuster Martha zich bij hen. Leo Fijen tekent hun verhaal op.

Klooster! 24 Dag en nacht

‘De nachten zijn het moeilijkst voor een monnik, misschien voor iedere mens’
Lode van Hecke: Eerst abt in de Abdij van Orval, nu bisschop van Gent. Het is een opmerkelijke combinatie: monnik-bisschop. Zijn contemplatie en actie met elkaar te verzoenen in zo’n veeleisende opdracht? En wat komt er dan nog terecht van het monastiekele evenwicht tussen dag en nacht? Leo Fijen was welkom in het bisschoppelijk paleis in Gent. Een weerzien na eerdere bezoeken in Orval. Een gesprek over vergeving en hoop als antwoord op de vragen van onze cultuur.

Klooster! 23 – Bronnen

In gesprek met drie dominicanessen van Neerbosch: drie totaal verschillende vrouwen die de dominicanessen een nieuw gezicht geven en een kleine gemeenschap vormen in de Dennenstraat te Nijmegen. Leo Fijen zocht de drie dominicanessen op en sprak met hen over tradities en toekomst.