Lieddag 100e geboortejaar Bernard Huijbers

In juli van dit jaar zou Bernard Huijbers, componist en kerkmusicus die met name samen met Huub Oosterhuis de basis legde voor de Nederlandstalige liturgie, 100 zijn geworden. Op 3 december wordt hij geëerd met een lieddag. Tevens wordt op deze dag het boek Een vat vol geest en leven – Bernard Huijbers, 1922-2022 gepresenteerd.

Muziekstuk over de biecht

Op 6 oktober is in Zwolle de première van een nieuw muziekstuk van kloosterbewoner Kris Oelbrandt, over de biecht. ‘There is a crack in everything…’

Maria Koningin – Salve Regina

Het Salve Regina is een van de vijf Maria-antifonen. In het getijdengebed worden de completen besloten met een van de vijf antifonen, naargelang het kerkelijk jaar. Het Salve Regina wordt gezongen tussen het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (zondag na Pinksteren) en Christus Koning (eind november).