H. Augustinus van Hippo

Lieve Wouters maakte voor kerknet.be een filmpje met 7 inspirerende quotes van de heilige Augustinus. De Cantorij van de Sint Xaveriuskerk in Amersfoort zingt een van zijn bekendste teksten uit de Confessiones: over de schoonheid. (vertaling Huub Oosterhuis)

Bernardus van Clairvaux

De heilige Bernardus van Clairvaux (1090 – 20 augustus 1153) was een Franse abt en de belangrijkste promotor van de hervormende kloosterorde van de Cisterciënzers. Hij heeft de cisterciënzerorde groot gemaakt. Ondanks zijn verlangen naar stilte en afzondering, reisde hij Europa door om ketterijen te bestrijden, de kruistocht te prediken, paus en bisschoppen te adviseren en wereldlijke heersers te vermanen. Hij wordt tevens beschouwd als een groot mysticus.