Twintigste zondag door het jaar B – Vlees is leed

Schriftlezingen: Spreuken 9,1-6 en

Johannes 6,51-58

Bij het uitdelen van de communie horen we telkens: ‘lichaam van Christus’ en ‘bloed van Christus’. Wij antwoorden: ‘amen’. Een keer zei een vrouw na de viering tegen me: ‘Ik weet dat het beelden zijn, maar de gedachte alleen al dat ik iemands vlees eet en iemands bloed drink, heeft iets afstotends. Waarom zegt u niet gewoon brood des hemels en beker van het verbond. Dat hoor ik liever.’ Eerlijk gezegd heb ik me die vraag zelf ook al diverse keren gesteld.

Achttiende zondag door het jaar B – Vermenigvuldigen door te delen

Schriftlezingen: Exodus 16,2-4+12-15 en Johannes 6,24-35 

‘U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven.’ (Johannes 6,27a)

De dag na het broodwonder zegt Jezus tegen de mensen die Hem achterna zijn gegaan: ‘Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat eeuwig leven geeft.’