22e Zondag door het jaar A – Is het kruis nog te verdragen?

Schriftlezingen: Jeremia 20, 7-9; Romeinen 12,1-2 en Matteüs 16,21-28

Heel vaak zijn de niet zo gemakkelijke perioden van ons leven, die we uit Gods hand hebben weten te  aanvaarden, ook de tijden geweest die ons gevormd hebben, die ons sterker hebben gemaakt, die ons leven diepte en inhoud hebben gegeven.

20e Zondag door het jaar A – Geen mens wordt afgewezen

Schriftlezingen: Jesaja 56,1+6-7; Romeinen 11,13-15+29-32 en Matteüs 15,21-28

Dit kan ons zeker allen gebeuren: we bidden om iets, bijvoorbeeld om hulp of gezondheid voor iemand, om uitkomst in moeilijke omstandigheden en we krijgen het niet, tenminste: we krijgen niet wat we vragen. Soms lijkt het of God geen antwoord geeft, het blijft stil aan de andere kant van de lijn, zodat je je afvraagt: is Hij er wel of: is Hij er wel voor mij?

Maria Tenhemelopneming – De geringe hoog verheven

Schriftlezingen: Apocalyps 11,19a; 12,1+3-6a.+10ab; 1 Korintiërs 15,20-26; en Lucas 1,39-56

Eenvoud siert de mens en hoogmoed komt voor de val. We weten het en toch is het soms best wel moeilijk om echt eenvoudig te zijn. Wie noemt bijvoorbeeld graag zijn minder goede kanten en eigenschappen? Op deze dag krijgt Maria alle eer. Waarom? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonders vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had.