22e Zondag door het jaar C – Ik of de anderen

Schriftlezingen: Sirach 3,17-18+20+28-29; Hebreeën 12,18-19+22-24a en Lucas 14,1+7-14

Wat maakt ons leven mooi en de moeite waard? En: hoe staan we in het leven? Wat we geven maakt ons leven mooi; wat we voor anderen doen, maakt ons leven rijk; waar we ons “ik” hebben durven loslaten, daar krijgt ons leven betekenis.

21e Zondag door het jaar C – Zal ik wel naar de hemel gaan?

Schriftlezingen: Jesaja 66,18-21; Hebreeën 12,5-7+11-13 en Lucas 13 22-30

Gaan er veel naar de hemel of niet? Het antwoord van Jezus is eigenlijk geen antwoord op die vraag. Jezus zegt: “Je moet je uiterste best doen om binnen te komen”. In ieder geval, laat Jezus weten, helpt het niet om aan de deur te kloppen en te zeggen: “Ik ben die en die, wij zijn bekenden, wij kennen elkaar nog, laat ons dus binnen”.

20e Zondag door het jaar C – Brengt Jezus vrede of verdeeldheid?

Schriftlezingen: Jeremia 38,4-6+8-10; Hebreeën 12,1-4 en Lucas 12,49-53

Misschien hebt U de wenkbrauwen gefronst bij de woorden van het evangelie: “Denkt U dat ik vrede ben komen brengen, nee, juist verdeeldheid!” Hebben we de engelen in de kerstnacht niet horen zingen dat met de geboorte van het Kind Jezus vrede op aarde was gebracht? En we herhalen in iedere Eucharistieviering na het Onze Vader toch de woorden van Jezus: “Mijn vrede geef ik U, mijn vrede laat ik U na”? Brengt Jezus nu wel of geen vrede?

19e Zondag door het jaar C – Je koffertje moet klaar staan

Schriftlezingen: Wijsheid 18,6-9; Hebreeën 11,1-2+8-19 en Lucas 12,32-48 

Soms zijn er tijden dat alles best wel meezit in het leven: de gezondheid, het huwelijk, de kinderen, er zijn geen ernstige problemen. Het gaat best fijn. We kunnen dat dan normaal gaan vinden en vanzelfsprekend, zoals we het normaal zijn gaan vinden dat wij in welvaart leven en dat om ons heen alles groeit en bloeit. Het is niet vanzelfsprekend! Er is gewoon altijd alle reden om dankbaar te zijn en alles te blijven zien als een geschenk.