Toewijding in het dagelijks leven

Het Titus Brandsma Instituut (TBI) organiseert i.s.m. Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een studiedag rondom het thema:

Toewijding in het dagelijks leven –
Wat kunnen we leren van onze religieuze tradities?

De geheimen van een historische boekencollectie

Oude boeken vertellen ons meer dan alleen de letterlijke woorden op papier. Tussen de regels door geven ze allerlei geheimen prijs. De Nijmeegse Universiteitsbibliotheek herbergt 44 laatmiddeleeuwse handschriften en circa 600 voornamelijk oude drukken van voor 1800
uit vrouwenklooster Soeterbeeck.