Zr. Angela – 17e zondag door het jaar

Klooster Close-up

Elke week deelt een kloosterling haar of zijn gedachten rond de lezingen van de zondag met ons in Klooster Close-up. Deze week spreekt het laatste filmpje van Zr. Angela, Claris in Megen, over het Evangelie van de 17e zondag door het jaar: Jezus die zijn leerlingen leert bidden.

Zr. Chiara – 16e zondag door het jaar C

Klooster Close-up

In een kort filmpje deelt een kloosterling haar of zijn gedachten rond de lezingen van de zondag met ons in Klooster Close-up. Deze week spreekt Zr. Chiara, Claris in Megen, over onze drukke en stille kanten, naar aanleiding van de lezingen van de 16e zondag door het jaar.

Zr. Angela – 15e zondag door het jaar C

Klooster Close-up

In een kort filmpje deelt een kloosterling haar of zijn gedachten rond de lezingen van de zondag met ons in Klooster Close-up. Deze week spreekt Zr. Angela, Claris in Megen, over de evangelielezing van deze zondag,  de parabel van de barmhartige Samaritaan.

Zr. Chiara – 14e zondag door het jaar C

Klooster Close-up

Elke week deelt een kloosterling haar of zijn gedachten rond de lezingen van de zondag met ons in Klooster Close-up. Deze week spreekt Zr. Chiara, Claris in Megen, over de kernboodschap van vrede, uit de evangelielezing van deze zondag.