Thomas Quartier in Hour of Power

De Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier draagt deze eretitel met trots. Anderen omschrijven hem als twijfelaar, zelf voelt hij zich beter thuis bij de omschrijving van zoeker. Thomas: ‘Wie nergens aan twijfelt, die hoeft ook niet meer te zoeken.’ Een zeer boeiend gesprek tussen de monnik en presentator Jan van den Bosch.

Abt Gerard Mathijsen over Nieuwjaar en de Openbaring van de Heer

In dit laatste filmpje uit de reeks opgenomen in de Abdij van Egmond, spreekt Leo Fijen met vader Abt Gerard Mathijsen over Nieuwjaar en de Openbaring van de Heer. ‘God is wijs, het komt wel goed. Ondanks alle problemen mogen we dat vaste vertrouwen hebben dat God ons niet in de steek zal laten. Dat als wij onze handen uitstrekken naar Hem, dat Hij ons zal pakken.’

Broeder George over het Feest van de Heilige Familie

Broeder George, gastenbroeder van de Sint Adelbert Abdij in Egmond, vertelt naar aanleiding van het Feest van de Heilige Familie over het gezin waarin hij opgroeide. Elk gezinslid droeg er bij aan het leven van de ander. Lag daar de basis voor zijn kloosterleven? En is de gemeenschap van het klooster ook een soort familie?