Rob Tanke – Norbertijn

Waar kies ik zelf voor?

Het leven loopt vaak anders dan je het gepland hebt. Toen ik theologie ging studeren, wist ik één ding zeker: ik zag mezelf werkzaam in vele vormen van pastoraat, maar met mijn studie theologie wilde ik niet in het onderwijs terechtkomen. Dat baseerde ik op mijn eigen ervaringen met catechese op de middelbare school: dat was vaak een rommeltje, met leraren die het slecht aanpakten.

Vader-abt Bernardus Peeters – Trappist

Flexibiliteit

We waren nog niet zo heel lang geleden met slechts negen monniken en we zijn nu een communiteit van meer dan twintig. We zijn nu een relatief jonge gemeenschap. Een behoorlijk grote groep zit nog in het vormingsproces met ups en downs. Dat geeft een gemeenschap nieuwe dynamiek.

Abt Manu van Hecke – Trappist

Bij God thuiskomen is uitgaan

Onze tijd doet het tegenovergestelde, we kruipen naar binnen in onszelf.
Ik ben 37 jaar in het klooster, langer dan ik thuis heb gewoond. Toen ik na mijn eerste maanden in de abdij voor de verkiezingen terugging naar huis, zei ik tegen mijn moeder dat het tijd werd om weer naar huis te gaan. Ik had het nog niet uitgesproken of ik zag bij moeder dat het haar pijn deed.