Pelgrimeren. Ik sta – Jos Moons

Een jezuïet, een missiezuster, een redemptorist en een dominicanes. Hun totaal verschillende achtergronden staan die ene gelijksoortige ervaring niet in de weg: pelgrimeren is je laten meenemen, je toevertrouwen. En dat kan overal. Ook als je stilstaat in een museum.

Ik volg Maria: Zuster Maria Smelter

Vier kloosterzusters over de gave, aanvaarding en hun relatie met Maria. Of ze nu uit een kloosterraam keken, een godservaring opdeden, of vluchtten over zee; wat ze gemeen hebben is dat Maria in hun leven een grote rol speelt.

Ik volg Maria: Zuster Ria Vander Schaeven

Vier kloosterzusters over de gave, aanvaarding en hun relatie met Maria. Of ze nu uit een kloosterraam keken, een godservaring opdeden, of vluchtten over zee; wat ze gemeen hebben is dat Maria in hun leven een grote rol speelt.

Ik volg Maria: Zuster Maria van Jesse

Vier kloosterzusters over de gave, aanvaarding en hun relatie met Maria. Of ze nu uit een kloosterraam keken, een godservaring opdeden, of vluchtten over zee; wat ze gemeen hebben is dat Maria in hun leven een grote rol speelt.