Zuster Wendy

In Trouw van 7 januari werd in Naschrift P.S. aandacht besteed aan Zr. Wendy Beckett, die leefde als kluizenaar, maar in de jaren negentig uitgroeide tot kunstcriticus op de Britse en Amerikaanse televisie.

Nieuwjaar, nieuw begin

Aan het begin van 2019 wensen we iedereen een gezegend en gelukkig nieuwjaar! 

Voor wie extra goed wil beginnen met dit nieuwe jaar plaatsen we uit Klooster! nr.2 van 2018 (met als thema Nieuw Begin)  De kunst van het beginnen; gedeeltes uit Een levensregel voor beginners van Wil Derkse.

Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis

Over begijnen en begijnhoven in context

Wie vandaag door Vlaamse steden wandelt, loopt wel eens voorbij of door een begijnhof. We vinden rust en schoonheid in de architectuur, in het aanwezige groen en in de vaak prachtige begijnhofkerk. Maar wie weet dat achter deze ‘schattige’ huisjes op schitterende locaties in onze steden een heel interessante religieuze geschiedenis schuilgaat? Wie waren deze begijnen? Waarom trokken zij zich terug in hun ‘hof’? En behoort de begijnenbeweging voorgoed tot de voltooid verleden tijd of kent zij ook vandaag nog toekomst?