Klooster Sint Agatha 650 jaar

Op 2 februari 1371 werd een kapel, gelegen aan de Maas en toegewijd aan Sint Agatha, geschonken aan de kloosterorde van de Kruisheren. In 2021 hoopt dit oudste klooster van Nederland zijn 650-jarig bestaan te vieren.

2021 jaar van het Brabants Kloosterleven

2021 is uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. Dat wordt gevierd we met allerlei activiteiten, publicaties, bijeenkomsten, een wandelroute langs veertig kloosters, kloosterproducten en een publiekscampagne. De directe aanleiding voor dit feestelijke kloosterjaar zijn vier jubilerende kloostergemeenschappen die in 2021 hun eeuwenlange bestaan in Brabant vieren.

Geschiedenis van de zusters van Gemert

Omroep Centraal Gemert-Bakel maakte een filmpje over de geschiedenis van de zusters van Nazareth, franciscanessen van Gemert. Op de plek waar eens niets dan stilte was, verrijst nu een nieuwe woonwijk. Docent geschiedenis Koen van den Eventuin duikt in de geschiedenis van de zusters en het klooster.