Erik Borgman over Klooster!

Erik Borgman is vanaf het nulnummer columnist van Kloostermagazine en moedigde aan daarna met dit magazine verder te gaan. Ik ben blij dat deze bezielende theoloog dat duwtje gaf. Want we hebben ook na het 25e nummer een oplage van 3000 exemplaren. Bij hem thuis in Utrecht vertelt Erik Borgman over de betekenis van het magazine Klooster!

Berne Abdijwinkel van start

Stichting Berne Abdijbier heeft daarom besloten per 1 oktober de leegte op te vullen die Berne Media noodgedwongen achter zich moest laten. De nieuwe naam ‘Berne Abdijwinkel’ geeft duidelijk aan wat het beoogt te zijn; een nieuwe toekomst voor een volwaardige abdijwinkel, met producten die daarin thuis horen.

Religieuzen belonen inzet tegen armoede met KNR-Waarderingsprijs

Op 19 oktober a.s. reikt de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen de KNR- Waarderingsprijs uit. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–. Hiermee willen de religieuzen initiatieven bekronen en stimuleren die in de lijn staan van religieuze tradities op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Dit jaar is gekozen voor projecten die zich op een creatieve en vernieuwende manier inzetten tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.