Monnikenwerk

17 juli t/m 21 augustus is er weer Monnikenwerk. Zes woensdagen werken 15 kunstenaars in oude kerken op het Groninger en Friese land en zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren. De kunstenaars werken overdag in stilte aan hun monnikenwerk.

Stilte zoeken in het klooster

Deze zomer eens op een andere manier een aantal dagen vakantie houden? Echt vakantie; vrij zijn zoals vacare (waar ons woord vakantie van is afgeleid) werkelijk bedoeld is: vrij zijn voor God, of voor …
Kies dan voor eenkloosterretraite.