Symbolisch bloemschikken in Egmond

Symbolisch bloemschikken: Lichtend verwachten

Vanaf advent staat er in veel kerken en huizen een krans van dennentakken met vier kaarsen erop. De krans staat vol van symboliek, van verwachting en licht.

Lezing Thomas Quartier

Geregelde vrijheid. Benedictijnse spiritualiteit tussen structuur en anti-structuur. Lezing georganiseerd door Titus Brandsma Instituut.

Kapittelen kun je leren

Kapittelen is een instrument (gespreksvorm) om met een groep te komen tot leefregels (afspraken) in samenwerken en samen leven. Het gaat er daarbij niet om het probleem samen op te lossen maar in een speciale gespreksvorm uit te zoeken wat de algemene leefregel is. Aan de hand daarvan kan de kwestie opgelost of een antwoord gevonden worden.