Inspiratieboekje Afscheid nemen

Verhalen over sterven, rituelen, gebeden en gedichten.

Geleidelijke afscheid thuis, het verlies van je kind, een verkeersongeluk. Afscheid kent veel verschillende contexten. Wat zeg je dan? Wat kun je doen? Hoe gaan een ziekenzalving en een ziekenzegen? Wat beleef je als vrijwilliger in een hospice? Afscheid na een zelfdoding.

Bidden voor iedereen

Bidden is iets bijzonders. In dit boekje wordt verteld wat bidden is, hoeveel vormen er van bidden zijn, wat bidden vermag, een uitnodiging tot een eigen gebedsleven. Pastores, kloosterlingen, geestelijk verzorgers en schrijvers vertellen wat bidden voor hen betekent, of delen hun favoriete gebed. Bidden is beminnen en bemind worden, schrijft zuster Katharina Michiels van Abdij van Brecht. Bidden is relatie treden, je hart openen en voelen dat je leeft. Je bent al aan het bidden zodra je met je hart en je geest je tot God richt. Anton ten Klooster, priester van het aartsbisdom Utrecht, zegt het anders: ‘Bidden is geen vlucht voor de werkelijkheid maar juist een kans om heel je leven bij God te brengen’. OVER GOD EN JOUW LEVEN Bidden gaat over God en jouw leven. Daarom staat bidden centraal in een nieuwe brochure van Adveniat in de bekende reeks inspiratieboekjes. Met citaten van paus Franciscus uit de jongste Exhortatie Gaudete en Exsultate, met mooie gedachten van Henri Nouwen over bidden en met aandacht voor bidden in tal van situaties (op het werk, thuis, op bedevaart, in de natuur, aan het ziekbed). Dit fraai uitgegeven inspiratieboekje geeft ook nadere duiding aan de meest bekende gebeden: Onze Vader, Wees Gegroet, Jezusgebed, Getijdengebed, Rozenkransgebed. En er wordt uitgelegd hoe je zonder agenda en in alle rust kunt bidden. Tip: Geef dit inspiratieboekje aan leden van verschillende werkgroepen in de parochie. Een mooie start van het nieuwe parochiejaar.   Bidden voor iedereen kost €5,95. > 100 ex. € 1,30 per stuk! Bestellen kan hier.

De jukebox van mijn ziel

De Bijbel is een onuitputtelijke bron van inspiratie én irritatie. Misschien zijn beide nodig voor telkens nieuwe en verrassende plaatjes in de jukebox van je ziel.’ In dit boek bundelt Gerard van Midden 40 meditatieve teksten bij het leven, vergezeld van sterke, stilmakende foto’s van Anne van Midden. Samen brengen ze de tracks van het leven tot klinken, zoals tegenslag, verbondenheid en hoop, en drukken hiermee op alle knoppen van de ziel. Een fraai lees- en kijkboek voor wie iets te vieren of te verwerken heeft. Anderen zeiden over dit boek: NBD Biblion 15-05-2014: ‘Treffend is de wijze waarop Van Midden, in taal die enerzijds dicht bij de tekst blijft, anderzijds modern is, een nieuwe zeggingskracht aan vertrouwde teksten weet te geven.’ en ‘Deze bundel zal een modern-christelijk publiek ongetwijfeld aanspreken.’ Nartex jaargang 14, nr.1: ‘Hij schrijft als een dichter, nergens is hij moralistisch. Hij preekt niet, maar neemt je mee in een tweestrijd: zoeken en vinden, twijfelen en vertrouwen, lijden en liefhebben, wanhoop en hoop. Stef Bos zou zeggen: Van Midden gaat in zijn teksten heen en weer “tussen de liefde en de leegte”.’ Nu als aanbieding verkrijgbaar voor €7,50 via de shop van Adveniat. Daar vindt u meer informatie over de schrijver, en kunt u bladeren door het boek.